ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Akce ve výzkumu a vývoji se rozbíhají

Akreditovat se, dostavit se včas a na správné místo. Být uvítán řadou židlí, stolů, mikrofonů. Sledovat hemžení fotografů, techniků i řečníků, delegátů a organizátorů. Projednávat, hledat konsensus, komentovat, projít iterací, domlouvat, diskutovat, vyjednávat. Programové i organizační zajištění předsednictví má svůj zajetý rytmus a to české z něho navzdory obavám rozhodně nevypadlo.

eu2009.cz

České předsednictví v Radě EU se dostalo za svou polovinu a objevují se první hodnocení. Pomalu se stáváme součástí řady předsednictví Budou se na nás odkazovat, hodnotit naši roli v problematice ekonomické krize, Lisabonské smlouvy, vnitřního fungování EU, schopnosti se výrazněji angažovat v jednotlivých problémech. Bude se výrazněji než kdy dříve probírat náš skepticismus vůči EU jako celku. Minulost je poměrně netečná k čitelným visačkám, vynikajícímu ozvučení sálu či k profesionální organizaci.
Akce ve výzkumu a vývoji do své druhé poloviny rozhodně nevstupují. Ve dnech 24.–25. února 2009 se v Praze uskutečnila EUFORDIA 2009 (http://www.eufordia2009.eu), zatěžkávající logistický test i ochutnávka z hlavního menu švédského předsednictví v oblasti VaV – hodnocení rámcových programů. Konference představila hodnotící zprávu expertů jmenovaných EK o výsledcích 6. rámcového programu. Současně se snažila v širší diskusi vyjádřit k metodikám hodnocení dopadu rámcových programů na národní a evropskou úroveň.
Závěry konference nejsou příliš lichotivé, ale nejsou ani žádným překvapením. Snahy o interakci mezi rámcovými programy a strukturálními fondy jsou staršího data. Stejně tak hodnocení rámcových programů se období od období posunuje dál, respektive jak komentoval vývoj Erik Arnold z Technopolis: „Evaluací se učíme.“ Všichni účastníci závěrečného panelu se ale shodli na tom, že s nárůstem dotace pro rámcové programy mělo dojít k odpovídajícím technickým opatřením pro zpracování projektů pro databázi a k otevření databází projektů minimálně pro výzkumnou činnost. Osmý rámcový program je za dveřmi a až bude hra v plném proudu, těžko se změní pravidla.
Dne 6. března 2009 předsedal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška formální Radě pro konkurenceschopnost v Bruselu. Mezi tématy se přirozeně objevila informace CZ PRES z konference EUFORDIA 2009, projednával se Ljubljanský proces a konala se i diskuse k velkým infrastrukturám výzkumu.
Ostatně, v den zasedání Akademického sněmu začala konference k velkým infrastrukturám výzkumu, opět v režii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Konference Infrastruktury výzkumu a regionální aspekty Evropského výzkumného prostoru (http://www.ric.eu) se snažila podpořit rozvoj velkých infrastruktur výzkumu a zdůraznit jejich vliv na konkurenceschopnost EU. Dále se probíraly možnosti implementace Cestovní mapy ESFRI a pro nás v souvislosti s projektem ELI velmi důležité možnosti využití strukturálních fondů pro tuto implementaci.
A konečně, dne 21. března začala první vědecká akce našich pracovišť, která je zařazena na seznamu aktivit CZ PRES a je také největší. Na CHEP09 – 17. mezinárodní konferenci o počítání ve fyzice vysokých energií a jaderné fyzice – organizované mj. Fyzikálním ústavem a Ústavem jaderné fyziky AV ČR, se během týdne setkalo přes 700 odborníků z 41 zemí.
Pro jeden měsíc není mož­né zapomenout na druhý. V dubnu se mj. uskuteční konference MŠMT k mo­bilitě Výzkumní pracovníci v Evropě bez bariér (http://www.era­mobility.cz), která se chce zaměřit na rozvoj kariér a mobilitu evropských výzkumných pracovníků.
Velmi očekávaná je evropská konference k budoucím a vznikajícím technologiím FET09 – Science beyond fiction (http://ec.europa.eu/fet09), kterou doprovodí výstava a posterová sekce. Akademie věd ČR zorganizuje konferenci k problematice evropského výzkumného prostoru – ERA 2009 (http://www.era2009.eu) – a pozadu nezůstanou ani aktivity našich pracovišť – na počátku dubna konference Compass Programmatic Ústavu fyziky plazmatu a na konci 10. pracovní setkání půdních zoologů, biologů a ekologů v Českých Budějovicích v Biologickém centru.

Jarmila Tiosavljevičová,
Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu KAV ČR