ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Střídání stráží v Akademii

Střídání stráží v Akademii

Předsedové si na malé slavnosti v Lannově vile ­předali skutečné i symbolické žezlo.
Předsedové si na malé slavnosti v Lannově vile ­předali skutečné i symbolické žezlo.

Nemůže být větších změn, než jaké přináší střídání vrcholných představitelů v instituci a jejích nejvyšších orgánech. Nové funkční období přivádí nové tváře do vedení celé Akademie. K již nastoupivšímu předsedovi přibyla v poslední březnový den jména nejbližších spolupracovníků v řízení instituce – místopředsedů Akademické rady, jimiž jsou: pro I. oblast věd o neživé přírodě prof. Miroslav Tůma, ve II. oblasti věd o živé přírodě a chemických věd prof. Vladimír Mareček, ve III. vědní oblasti prof. Jaroslav Pánek.
Nové představenstvo volila také Vědecká rada Akademie věd České republiky na svém ustavujícím zasedání 27. 3. 2009. Předseda i tři místopředsedové povedou Vědeckou radu v období do příštího, tedy XXXV. zasedání Akademického sněmu, kdy se uskuteční doplňovací volba členů Vědecké rady. Předsedou byl zvolen prof. František Šmahel, který v čele VR stojí již od roku 2005. Místopředsedou pro I. vědní oblast se stal prof. Jiří Čtyroký, s potěšením lze konstatovat, že II. vědní oblast reprezentuje žena, do funkce místopředsedkyně byla zvolena prof. Blanka Říhová, a funkce místopředsedy pro III. vědní oblast se ujal doc. Karel Oliva. Místopředsedou Vědecké rady pověřeným vedením Grémia pro vědecký titul byl na celé funkční období 2009–2013 zvolen prof. Karel Ulbrich.

Střídání stráží v Akademii
Všechna fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Bližší složení Akademické rady s rozvržením pracovních oblastí jejích členů se dozvíte na str. 15–16.

Všem nově zvoleným členům Akademické i Vědecké rady Akademie věd České republiky přejeme hodně elánu a úspěchů.

Marina Hužvárová a redakční kolektiv Akademického bulletinu