ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > duben  > Obálka

Nové knihy

O ČEM STALIN VĚDĚL
Záhada operace Barbarossa

Kniha amerického zpra­vo­dajského pra­cov­ní­ka je rozborem činnosti sovětské ci­vilní i vo­jenské rozvědky na počátku čtyři­cá­tých let 20. století. Zaměřuje se na podrobné rozkrytí působení a výsledků sovětských zpravodaj­ských služeb, dotýká se však i politických, vojenských a hospodářských aspektů, které tyto aktivity ovlivňovaly.
Murphy, D. E., edice Stíny, Academia, Praha 2008. Vydání 1.
O ČEM STALIN VĚDĚL

DENÍK 1921–1961
Scientific diary

Svůj deník, nazvaný podle Faradayova deníku Scientific diary, si česká filozofka a pří­ro­dovědkyně Albína Dratvová začala psát již roku 1921. Chtěla, aby zachytil zejména její filozofické a přírodovědné úvahy, avšak postupně zasahoval čím dál více do roviny osobní a subjektivní.
Dratvová, A., edice Paměť, Academia, Praha 2008. Vydání 1.
DENÍK 1921–1961

JAN PALACH ‘69
Publikace přináší vůbec poprvé nejen detailní historický popis Palachova příběhu a jeho radikálního protestu, ale přibližuje také jeho teologickou, filozofickou i uměleckou reflexi. Součástí knihy je rozsáhlá edice archivních dokumentů a fotografií, které shro­máždili během vyšetřování Palachova sebeupálení příslušníci Veřejné i Státní bezpeč­nosti. Jedná se většinou o dosud nepublikované materiály. Kniha obsahuje také filmový DVD disk s šesticí dokumentárních a uměleckých snímků.
Blažek, P., Eichler, P., Jareš, J. a kol., Togga, Filozofická fakulta UK, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2009. Vydání 1.
JAN PALACH ‘69

UVNITŘ NEOLITICKÉ MYSLI
Vědomí, vesmír a říše bohů

Autoři knihy zkoumají složitou pavučinu víry, mýtů a před­stav v neolitickém období, kdy se zrodilo země­dělství a třídně rozdělená společnost. Zaměřují se na dvě odlišná místa a období: Blízký východ s jeho kultovními stavbami a západní Evropu s jejími kamennými monumenty, starší­mi než egyptské pyramidy.
Lewis-Williams, D., Pearce, D., edice Galileo, Academia, Praha 2008. Vydání 1.
UVNITŘ NEOLITICKÉ MYSLI

19. STOLETÍ V NÁS
Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly

Uplynulo jen několik let od okamžiku, kdy 19. století přestalo být „minulým“. Celé jedno století oddělilo přítomnost od roku 1900, a tak jej od nás vzdálilo nejen časově, ale i symbolicky. 19. století vstupuje do různých diskursů a nabývá řady podob, jež oscilují mezi dvěma mezními postoji – apologií a odsouzením. Obě stanoviska přitom shodně považují 19. století za epochu, kdy se vytvořily souřadnice, v nichž se pohybujeme dodnes. Řepa, M. (ed.), Nakladatelství Historický ústav, Praha 2008. Vydání 1.
19. STOLETÍ V NÁS


NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V BŘEZNU 2009
 

1. Macek, J., Dvořák, J., Traxler, L., Červenka, V. – Motýli a housenky střední Evropy – Noční motýli II. 
2. Macura, V. – Štastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře; s podporou AV ČR) 
3. Lovelock, J. – Gaia vrací úder 
4. Radil, T. – Ve čtrnácti sám v Osvětimi (s podporou Nadačního fondu obětem holocaustu) 
5. Slavík, J. – Válečný deník historika (s podporou AV ČR)

Tituly ostatních nakladatelů

1. Teplík, T. – Evropská diplomacie v historických souvislostech, ­Impronta 
2. Kolektiv autorů – Živé hodnoty Masarykova Československa, PF MU, Statutární město Brno 
3. Šatava, L. – Jazyk a identita ­etnických menšin, Slon 
4. Bais, S. – Rovnice – Symboly poznání, Dokořán 
5. Kaplický, J. – Josef a Josef ­Kaplicky, Respekt Publishing

Knihkupcův tip: 

Ferguson, N. – Válka světa – Dějiny věku nenávisti, Academia

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1