ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > duben  > Obálka

Akademie věd ČR a město Třešť pokračují ve spolupráci

Dlouhodobě dobré vztahy mezi Akademií věd České republiky, Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., a městem Třešť vyústily 9. března 2009 v podpis smlouvy o spolupráci a součinnosti.
Jednání zastupitelstva města Třešť se za AV ČR zúčast­nili odstupující předseda prof. Václav Pačes, nový předseda prof. Jiří Drahoš a za SSČ jeho ředitel JUDr. Jiří Malý a Ing. Jan Škoda, ředitel divize správy majetku a služeb SSČ. Smlouvu podepsali společně se starostou města Třešť Ing. Vladislavem Nechvátalem. Záměrem je zejména spolupráce v oblasti rozvoje cestovního ruchu a veřejné infrastruktury v souvis­losti s areálem zámku, který je majetkem SSČ. Konkrétně jde o rozvoj konferenčních, ubytovacích a rek­reačních služeb. Akademie věd ČR bude s městem Třešť spolupracovat také v oblasti výzkumu, vzdělávání, kultury a sportu.

Lsd

AKADEMIE VĚD ČR A MĚSTO TŘEŠŤ POKRAČUJÍ VE SPOLUPRÁCI

AKADEMIE VĚD ČR A MĚSTO TŘEŠŤ POKRAČUJÍ VE SPOLUPRÁCI

AKADEMIE VĚD ČR A MĚSTO TŘEŠŤ POKRAČUJÍ VE SPOLUPRÁCI

AKADEMIE VĚD ČR A MĚSTO TŘEŠŤ POKRAČUJÍ VE SPOLUPRÁCI

AKADEMIE VĚD ČR A MĚSTO TŘEŠŤ POKRAČUJÍ VE SPOLUPRÁCI
Všechna fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin