Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ


Akademie věd České republiky,
Ústav struktury mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.,
a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.,

Vás srdečně zvou na veřejnou výstavu
k 50. výročí založení Ústavu struktury a mechaniky hornin, v. v. i.,
která se koná ve foyer hlavní budovy AV ČR na Národní 3 od 15. do 26. září 2008.

__________________________________

Vědecká rada Akademie věd ČR, Grémium pro vědecký titul a komise pro obhajoby
doktorských disertací v oboru Elektrotechnika, elektronika, optoelektronika a fotonika
oznamuje:
Obhajoba doktorské disertační práce
Optical Biosensors Based on Spectroscopy of Surface Plasmons
doc. Ing. Jiřího Homoly, CSc.,
k udělení vědeckého titulu doktor věd se koná dne 7. října 2008 v 11:00 hod.,
ve vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6.
__________________________________

EURAXESS
Při příležitosti pátého výročí činnosti Evropského portálu ERA-MORE
byla 24. června 2008 spuštěna nová podoba portálu s názvem
EURAXESS Researchers in Motion (Vědci v pohybu).

Webová stránka EURAXESS http://ec.europa.eu/euraxess
poskytuje vědeckým pracovníkům, kteří mají zájem pracovat na svém profesním i osobním rozvoji v zahraničí, kromě nabídek pracovních příležitostí, stáží a školení i mnoho praktických informací týkajících se pobytu v jednotlivých evropských zemích (bydlení, zdravotní péče, zábava atp.).
__________________________________

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
ve spolupráci s partnery společně pořádá
V. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování
s podtitulem Kam kráčí(š) primární prevence,
která se uskuteční ve dnech 10.–11. listopadu 2008 v Praze.
Konference navazuje na předchozí ročníky pořádané v letech 2004 až 2007.

Aktuální informace a elektronickou přihlášku na konferenci naleznete
na internetových stránkách www.adiktologie.cz.
Uzávěrka přihlášek (bez příspěvku) je 2. listopadu 2008, s příspěvkem 10. října 2008.

__________________________________

Rada Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.,
vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce
ředitele pracoviště.


Požadavky:
splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
Ph.D. vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru ekonomie,
významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti v oboru ekonomie,
organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
jazykové znalosti – plynulá angličtina podmínkou,
morální bezúhonnost.
Předpokládaný nástup do funkce je 1. ledna 2009.

Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci,
přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zašlete nebo
doručte písemně na adresu:

Rada Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
k rukám Radany Díťové, tajemnice rady
Politických vězňů 7
111 21 Praha 1
nejpozději do 20. října 2008 do 16:00 hodin.
Obálku označte nápisem „Výběrové řízení“.
Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat.
__________________________________

ISRO

Indian Space Research Organisation (ISRO) ve spolupráci s Confederation of Indian Industry (CIL)
pořádá první mezinárodní výstavu Bengaluru Space Expo 2008 a konferenci World Space-Biz.
Obě akce jsou věnovány prezentaci nejnovějších kosmických technologií,
zařízení a výrobků pro potřeby kosmického výzkumu.
Výstava i konference se uskuteční od 29. listopadu do 1. prosince 2008
v Bangalore International Exhibition Center (BIEC), Bengaluru, India.
Více informací: Gurpal.singh@ciionline.org, rajesh.wadhwa@ciionline.org
__________________________________