Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Akademie se připravuje na volbu nového předsedy

I když funkční období současného předsedy Akademie věd ČR prof. Václava Pačesa skončí až 24. března 2009, byla již nyní zahájena příprava na jmenování jeho nástupce pro funkční období 2009–2013.

V současné době projednávají výzkumní pracovníci na shromážděních svých pracovišť AV ČR návrhy na kandidáty pro funkci nového předsedy Akademie. Předkládání návrhů bude ukončeno ke dni 7. října 2008. Kandidát na předsedu AV ČR se bude z předložených návrhů volit na XXXIII. zasedání Akademického sněmu, které se uskuteční 16. prosince 2008, a jeho kandidaturu v druhém kole projedná vláda České republiky. Poté bude návrh na jeho jmenování předložen prezidentu ČR s doporučením, aby jej jmenoval ke dni 25. března 2009. Pokud prezident republiky návrh schválí, ujme se nově jmenovaný předseda své funkce současně s novými členy Akademické rady a Vědecké rady AV ČR. Složení obou rad bude zvoleno na XXXIV. zasedání Akademického sněmu dne 24. března 2009.

Abychom umožnili zaměstnancům pracovišť AV ČR i ostatním čtenářům Akademického bulletinu seznámit se blíže s osobnostmi kandidátů na funkci předsedy AV ČR a případně se k nim vyjadřovat ještě před rozhodováním Akademického sněmu, rozhodli jsme se vydat v říjnu 2008 zvláštní vydání Akademického bulletinu věnované podrobným charakteristikám navrhovaných kandidátů a jejich programovým prohlášením.

Jsme přesvědčeni, že i tímto způsobem přispějeme k demokratickému průběhu události, která je pro život Akademie věd České republiky natolik výjimečná.

Redakční rada Akademického bulletinu