Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 48. zasedání Akademické rady AV ČR dne 8. července 2008

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 • aktualizovanou Dohodu o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a Indickou národní vědeckou akademií,
 • dodatečně Dodatek k Dohodě o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Estonskou AV,
 • změnu výzkumného záměru Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.


Jmenovala

 • doc. RNDr. Bohdana Maslowského, DrSc., z Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., členem Dozorčí rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.,
 • Ing. Hanu Bartkovou, Ph.D., tajemnicí Rady programu Nanotechnologie pro společnost.


Souhlasila

 • s koncepcí Týdne vědy a techniky 2008,
 • s navrženým postupem směřujícím k navázání spolupráce se strategickým partnerem a dalšími partnery pro aktivity AV ČR,
 • s úkony týkajícími se nakládání s majetkem na základě návrhů pracovišť AV ČR.


Vyslovila předchozí souhlas

 • s návrhem Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., na založení společnosti BioInova, s. r. o.


Vzala na vědomí

 • koncepční změny jazykové výuky v AV ČR,
 • zprávu o výsledcích kontroly v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků,
 • informaci o výsledcích projektu Otevřená věda,
 • informaci o provozních opatřeních počítačových sítí AV ČR.