Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > září  > Z Bruselu

FRANCIE V ČELE EVROPSKÉ UNIE

Francie se staví k předsednictví EU, které převzala 1. července 2008 od Slovinského předchůdce, ambiciózně. Slovinská ministryně školství a výzkumu Mojca Kucler Dolinar považuje práci v oblasti výzkumu za velmi úspěšnou. Zejména díky tzv. Lublaňskému procesu, který se podílí na budování ERA.

Za úspěch lze označit zvolení Budapešti za sídlo nově vznikajícího Evropského technologického a inovačního institutu, prohloubení vztahů s Ruskem, jež by se mohlo v budoucnosti stát asociovaným státem k 7. RP, nebo ustanovení společné technologické iniciativy Vodík a palivové články.
Francie je odhodlána v budování ERA pokračovat a znovu nastartovat jeho efektivní fungování. Cíle francouzského předsednictví jsou totožné s prvním stadiem Lublaňského procesu postaveným na pěti iniciativách EK: strategii společného programování – 85 % financování VaV pochází stále z národních či regionálních zdrojů. Je nezbytné efektivněji využívat finanční zdroje a společnými silami řešit výzvy, jimž čelí všechny členské státy (např. v oblasti změny klimatu, zdraví, energie atd.); nařízení týkajícím se evropského právního rámce pro budování a fungování výzkumných infrastruktur, které jsou považovány za jeden ze základních kamenů budování ERA a společné strategické vize; spolupráci v oblasti profesní kariéry výzkumných pracovníků – Francie má v úmyslu zvýšit kvalitu univerzitního vzdělávání. Jednou z priorit je mobilita vědeckých pracovníků s důrazem na mobilitu mladých lidí v rámci různých školení; doporučení týkajícím se správy duševního vlastnictví, které je v rámci konkurenceschopnosti EU důležitým tématem. Chránit duševní vlastnictví potřebují nejen malé a střední podniky, ale i jiné inovativní subjekty; strategii mezinárodní spolupráce v rámci Evropského výzkumného prostoru.
Francie se hodlá inspirovat Strategickým energetickým technologickým plánem (tzv. SET Plan), který stanoví ambiciózní cíle využívání obnovitelných zdrojů energie v EU do roku 2020. ERA nabízí řešení velkých výzev, v nichž si každý členský stát ponechá možnost aktivně se účastnit řešení té či oné priority. Identifikace těchto velkých priorit bude základem nové podoby ERA. Aby mohly být priority úspěšně řešeny, budou je doprovázet různé akce, definice programů (základní faktory, krátkodobé a dlouhodobé cíle, technologie atd.) a koordinace rozpočtů.
Je nutno, aby se do jejich řešení zapojila nejlepší výzkumná centra a aby regionální autority vytvořily pro výzkum v daných oblastech kvalitní prostředí.
Francouzské předsednictví má jako jednu ze svých oborových priorit vesmír, v němž EU dosahuje viditelných výsledků, avšak neobejde se bez inovací.
Zaměří se zejména na program GALILEO, který se oproti původnímu záměru nestal „public-private partnership“, ale je stále financován EK, a program Globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti – GMES.
Za francouzského předsednictví se v oblasti VaV uskuteční např. tyto konference: The European Research Council for a policy of excellence: the first award winners pave the way – 7. 10. 2008, Paříž; Europe against Alzheimer’s disease – 30.–31. 10. 2008, Paříž; Young researchers in Europe – 20.–21. 11. 2008, Rennes; ICT– 25.–27. 11. 2008, Lyon; Manufuture – 8.–9. 12. 2008, Saint Etienne; Major infrastructures for research – 9.–11. 12. 2008, Versailles – Saclay.
Zda se Francouzům podaří cíle splnit, uvidíme koncem letošního roku. V první polovině příštího roku bude v načaté práci pokračovat ČR. 

Táňa Perglová,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR