ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

EASAC V PRAZE

Představitelé Expertní rady pro vědu evropských akademií (EASAC – European Academies Science Advisory Council) se v polovině června 2008 setkali v budově Akademie věd ČR, aby, jak nám prozradil její prezident Volker ter Meulen z Německa, mimo jiné prodiskutovali předsednictví České republiky v Radě EU v první polovině příštího roku.

EASAC tvoří 27 zástupců národních akademií věd většiny členských států Evropské unie, ALLEA a Academia Europaea, kteří jsou nominováni na tří­leté období. Členy Rady obvykle bývají předsedové nebo místopředsedové akademií. Akademie věd ČR je součástí EASAC od r. 2004, v současnosti ji zastupuje prof. Jan Palouš, předseda Rady pro zahraniční styky. Složení a hlavní poslání nejvýznamnějších evropských organizací v oblasti vědy nám laskavě přiblížil sir Brian Heap, představitel tří sdružení – Academia Europaea, Royal Society a EASAC: „Nevládní organizace Academia Europaea se skládá z okolo 2000 členů z 35 evropských a osmi neevropských zemí, včetně 40 nositelů Nobelovy ceny. Vědci a učenci z různých národních akademií mohou na její půdě diskutovat jak o přírodních, tak i humanitních vědách a umění. Každoroční výroční zasedání se obvykle zaměřují na konkrétní téma, které zasahuje do nejrůznějších vědních oborů. Královská akademie věd (Royal Academy) je jednou z nejstarších akademií. Byla založena v roce 1660 a skládá se z 1500 členů. Jejím hlavním cílem je podporovat vědeckou excelenci.
Zahájení jednání EASAC v hlavní budově AV ČR v Praze. Zleva: Jan Palouš, David Spearman, Volker ter Meulen a Fiona Steiger.

Zahájení jednání EASAC v hlavní budově AV ČR v Praze. Zleva: Jan Palouš, David Spearman, Volker ter Meulen a Fiona Steiger.

Organizace EASAC vznikla z jiných důvodů. Ne­skládá se z individuálních členů, ale zástupců 27 národních akademií věd členských států Evropské unie. EASAC připravuje nezávislé expertizy a objektivní informace o závažných problémech, s nimiž se potýkají politici a instituce nejen v EU, ale též na národní a krajské úrovni. Nezávislé zprávy, které EASAC průběžně publikuje, vždy reprezentují aktuální vědecký konsensus a umožňují tak kvalifikované rozhodování. Výsledky analýz Rada většinou poskytuje Evropskému parlamentu.“
Na aktuální cíle EASAC jsme se tázali jejího prezidenta Volkra ter Meulena z Německa: „Rada poskytuje expertizy a navrhuje řešení v těch oblastech, o něž se zajímají politici a společnost. Aktuálně jsme publikovali analýzy týkající se šíření infekčních onemocnění a jejich očkování. Připravili jsme také prohlášení o energetice, genomice, biodiverzitě a vědách, které se zabývají pěstováním hospodářských plodin. Důležitých témat je ale samozřejmě mnohem více. Jednáme proto např. o efektivním využívání energie nebo klimatických změnách. Naším záměrem však není psát složité vědecké zprávy, na jejichž základě by se měli politici rozhodovat. Navrhujeme pouze různé možnosti, jak řešit aktuální problémy. Zároveň se chceme vyhnout příliš úzké specializaci a zaměřit se i na jiná problematická témata.“
Na vypracování expertiz spolupracují také zástupci Akademie věd ČR. Ve strategické skupině Environment Work Group působí od r. 2005 prof. Michal V. Marek z Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i. Ve vakcinační skupině, která má za úkol vypracovat zprávu o migraci a infekčních onemocněních, pracuje prof. Helena Tlaskalová z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. n

LUDĚK SVOBODA,
GABRIELA ADÁMKOVÁ