ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > září  > Z Bruselu

ČESKÁ VĚDA NA STREET FESTU

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu uspořádalo 12. června 2008 pod záštitou ministra zahraničí Karla Schwarzenberga již druhý Street Fest jakožto prezentaci českých regionů a subjektů pro belgickou veřejnost v rámci festivalu před Českým domem na ulici Caroly. Stánek Kanceláře CZELO a VŠCHT Praha seznamoval kolemjdoucí s výsledky českého výzkumu. Ing. Anna Mittnerová a prof. Jana Hajšlová informovaly o výsledcích VŠCHT Praha a projektech, do nichž se škola v rámci 6. a 7. RP zapojila.
Vítěz kvizu o českém výzkumu a vývoji, který pro účastníky Street Festu připravila Kancelář CZELO, si odnesl dárkový koš, na nějž přispěla všechna česká regionální zastoupení v Bruselu a Technologické centrum AV ČR. Příští Street Fest se bude konat na nejznámějším bruselském náměstí Grand Place a slavnostně ukončí české předsednictví v Radě EU. Šanci se prezentovat v centru EU bude mít daleko více českých vědecko-výzkumných subjektů.

Táňa Perglová,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR