Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > září  > Obálka

NOVÉ KNIHY

GENETICKÁ DIVERZITA, ŠLECHTĚNÍ A SEMENÁŘSTVÍ
Šlechtění je tvůrčí, vědomá i intuitivní činnost, která využívá vědecké poznatky i získané zkušenosti ke genetickému po­změňování rostlin podle požadavků a po­třeb člověka. Jeho význam je ne­do­zírný, umožnilo nejen zvýšit objem sklizně pro obyvatelstvo, jehož počet se ve světě zvyšuje geometrickou řadou, ale i rozšířit plochy pěstování.
Chloupek, O., Academia, Praha 2008. Vydání 3.
obrázek

PŘÍRODA A KULTURA
Svět jevů a svět interpretací
Vztah lidského a přírodního je jedním z nejdůležitějších témat vůbec a je pro­blematikou velmi širokou. Kniha vznikla na základě autorových přednášek na Přírodovědecké fakultě UK a obsahuje výběr několika kapitol, v nichž se autor snaží upozornit na aspekty spíše přehlíže­né a zapomenuté nežli obecně diskutované.
Komárek, S., Academia, edice Galileo, Praha 2008. Vydání 2.
obrázek

JEDEN Z VÁS
„Ryze lidský dokument, prostý záznam jednoho z těch, kteří vším prošli a vrátili se.“ To jsou vzpomínky brněnského rodáka, významného psychologa a spisovatele Roberta Konečného, který čtenáři předkládá svou zkušenost z věznění v nacistických žalářích během druhé světové války.
Konečný, R., Academia, edice Paměť, Praha 2008. Vydání 1.
obrázek

LABORATORNÍ DENÍK
Zač jsme bojovali
Čestný předseda AV ČR Rudolf Zahrad­ník vzpomíná na klíčové události svého ži­vota od útlých let až po současné dění. Nabízí čtenáři osobní vzpomínky na své nejbližší, na své vědecké bádání, ale také na působení na půdě Akademie věd a v Učené společnosti.
Zahradník, R., Academia, edice Paměť, Praha 2008. Vydání 1.
obrázek


MIKROSENZORY A MIKROAKTUÁTORY
Mikrosystémy jsou považovány za jed­nu z klíčových technologií 21. století. Vy­užívají se ve všech oblastech reálného světa – v lékařství, v jemné optice či v automobilovém průmyslu. Publikace je první českou a slovenskou technickou literaturou, která se komplexně zabývá touto problematikou.
Husák, M., Academia, edice Gerstner, Praha 2008. Vydání 1.
obrázek


NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V SRPNU 2008
 

1. Zahradník, R. – Laboratorní deník 
2. Himmlerová, K. – Bratři ­Himmlerové, příběh německé ­rodiny 
3. Pokorná, M. (eds) – Spoléháme se docela na zkušené přátelství, vzájemná korespondence Josefa Jirečka a Václava Vladivoje Tomka z let 1858–1862 
4. Holloway, D. – Stalin a bomba 
5. Husák, M. – Mikrosenzory a mikroaktuátory (s podporou České matice technické)

Tituly ostatních nakladatelů: 

1. Černý, J., Holeš, J. – Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, Libri 
2. Gajda, R. – Moje paměti. Střet českých legií s rodící se bolševickou mocí, Jota 
3. Randák, J. – Kult mrtvých, Argo 
4. Mansfeldová, Z., Kroupa, A. – Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie, Slon 
5. Líbal, W. – Češi naši zvláštní sousedé; s doslovem Pavla ­Kohouta, Barrister Principal

Knihkupcův tip: 

Invaze 68 – anonymní fotograf ­Josef Koudelka, Torst

SOŇA JANOVCOVÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1

www.academia.cz