Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

REFLEXE DĚJIN

U příležitosti konference Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech. Hledání východisek vydává Historický ústav AV ČR, v. v. i., příručku Reflexe dějin Československa 1918–1948 v historiografii na počátku 3. tisíciletí. Publikaci, která rekapituluje výsledky české i zahraniční bohemistické historiografie v uplynulém desetiletí v oblasti zahraniční i vnitřní politiky, situace menšin, dějin sociálních i církevních, problematiky hospodářské i politického stranictví, uspořádal dr. Jan Němeček.
kniha