ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > září  > Knihy

Vybrané Publikace Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

VYDANÉ V ROCE 2007

Radka Dudová
Otcovství po rozchodu rodičovského páru
Práce se zabývá otcovstvím, tak jak jej prožívají a konstruují muži, kteří nemají své dítě svěřené do své výhradní výchovy a přestávají s ním sdílet společné bydliště. Jedná se o formu otcovství, se kterou se setkává a různým způsobem vyrovnává většina českých mužů po rozvodu: s dětmi již nemají společný domov a místo toho je jim vyhrazen čas na „styk s dítětem“. Kniha se zaměřuje na rozbor proměňující se otcovské role, identity a praktik po rozchodu rodičovského páru.
Otcovství po rozchodu rodičovského páru

Alena Křížková
Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání
Studie životních podmínek podnikatelů a podnikatelek od poloviny 90. let a s nástupem nového tisíciletí v České republice zasazuje jejich životní strategie do složité struktury genderových vztahů české společnosti. Cílem práce je ukázat složitost fenoménu samostatného podnikání, které bylo znovu umožněno ženám i mužům po roce 1989, a jeho hlubokou provázanost se specifickou a měnící se genderovou strukturou české společnosti.
Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání

Petra Rakušanová
Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy
Občanská společnost je konceptem, tématem, entitou i sociální realitou, se kterou se snad každý z nás setkal v médiích, odborných diskusích a řada z nás také v praktickém každodenním životě. Přesto, nebo možná právě proto, je občanská společnost termín, který je jakousi černou skříňkou, jež se liší podle toho, kdo ji nese. Nejde jen o její obsah, ale také o její použití, které se liší na základě zájmů či hodnotových orientací aktérů.
Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy

Dana Hamplová (ed.), Jana Chaloupková, Eva Soukupová, Petr Sunega, Kryštof Zeman
Děti na psí knížku?
Mimomanželská plodnost v ČR

Za posledních 15 let došlo v české společnosti k zásadní přeměně rodinného prostředí z hlediska rodinného stavu matek. Zatímco na počátku devadesátých let se mimo manželství rodilo jen osm procent dětí, dnes je to již třetina všech narozených. Nárůst počtu neprovdaných matek je svou intenzitou srovnatelný s poklesem plodnosti, k němuž došlo ve stejném období, přesto však dosud nevyvolal výrazný zájem. Rozšířená totiž byla představa, že rostoucí mimomanželská plodnost je součástí modernizace a westernizace české společnosti, v jejímž důsledku mnoho mladých lidí necítí nutnost dodržovat tradice a řídit se normami, kterým nepřikládají subjektivní důležitost.
Děti na psí knížku?