Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > září  > Příloha

PŘÍLOHA - Anketa Vědecké rady AV ČR

Obrázek k článku 

Vědecká rada AV ČR zveřejnila v prázdninovém dvojčísle Akademického bulletinu svá stanoviska k několika tématům, jež jsou základními body koncepce rozvoje Akademie. V tomto čísle přicházejí na řadu názory několika významných osobností AV ČR, které na žádost předsednictva VR formou volné ankety přispěly k přípravě publikovaných diskusních podkladů. Vědeckou radu zajímal názor na dva okruhy témat:
  1. Jaké jsou bariéry – v daném systému hodnocení, financování, řízení a vnitřní atmosféry –, jež oslabují možnost plně využít potenciál, který má pro výzkum přítomnost špičkové vědecké osobnosti?
  2. Jaké nástroje a podmínky by bylo vhodné zavést pro podporu špičkových vědců v AV ČR?

Se shromážděnými příspěvky máte nyní možnost se seznámit.