Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2006

Obrázek k článku 

Stejnojmenná konference, jež je ukázkou fungující spolupráce mezi Akademií věd ČR, vysokými školami, aplikovaným výzkumem a průmyslovými podniky, se konala již po dvanácté ve dnech 15.–18. května na Českomoravské vysočině ve Svratce nedaleko Žďáru nad Sázavou. Doba jejího skutečného vzniku sahá už na přelom sedmdesátých a osmdesátých let minulého století.

Cílem každoroční konference je získat přehled o současném stavu rozvoje mechaniky tuhých a deformovatelných těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejména ve vztahu k projektům řešeným v České republice a okolních zemích. Letos se jí zúčastnilo 252 odborníků ze všech oblastí mechaniky od nás i ze zahraničí. Byli mezi nimi zastoupeni vědečtí pracovníci ze základního výzkumu i inženýři z praxe všech věkových kategorií, zejména však mladí lidé včetně studentů-doktorandů, na které je konference zaměřena. Snahou organizátorů je umožnit mladým lidem získávat zkušenosti a návyky využitelné na velkých konferencích v zahraničí, čemuž je zásadně podřízen styl vedení celé akce.

Konference již dosáhla úrovně plně srovnatelné s podobnými akcemi pořádanými v zahraničí (s výjimkou výše vložného), jako je GAMM, ASCE-EM, ASME-EM atd. Program letošní konference se zaměřil na témata: dynamika a kmitání soustav, stabilita pohybu a napjatosti soustav, diagnostické a identifikační metody, stochastická mechanika, počítačová mechanika, nelineární mechanika deformovatelného prostředí, lomová mechanika, spolehlivost konstrukcí, mechatronika, biomechanika, plazmová mechanika, mechanika tekutin, aeroelasticita, hydroelasticita, termomechanika, technologie. V řadě oblastí je konference Engineering mechanics každoročním hlavním národním setkáním odborníků v oboru. V minulosti byla a je stále místem vzniku řady interdisciplinárních týmů v ČR. Sborník konference je velmi často citován v českých a zejména v zahraničních časopisech. Konference iniciovala řadu mezinárodních projektů a existuje o ní zmínka v několika referátových časopisech. Její sborník pravidelně vyžaduje několik zahraničních odborných knihoven.

Mimo úvodní přednášky, jež jsou vždy součástí plenárního zahajovacího zasedání, se jednání konalo v pěti paralelních sekcích. Nejvýznačnější odborníci v nich prezentovali State of the Art některých speciálních oblastí teoretické, experimentální a aplikované mechaniky v ČR i ve světě. Letos zazněly dva příspěvky: Company in Czech and world industry R. Zavadila et al., ŽĎAS, a. s., a The research of vibroisolation at the Technical university in Liberec J. Šklíby. Příspěvky přihlášené jako postery každý rok soutěží o cenu generálního ředitele společnosti ŽĎAS, a. s., a o vítězi rozhoduje komise složená z odborníků akademické a průmyslové sféry. Vítězem letošního ročníku soutěže se stal příspěvek P. Markova a V. Valenty – Research reactor IRT-2000 in Sofia reconstruction-design and seismic computation.

Celkem bylo prezentováno 223 příspěvků, které jsou publikovány na CD-ROM, jež je součástí knihy rozšířených abstraktů (Book of Extended Abstracts). Program tematicky sestavoval tým specialistů ze všech oborů, jimiž se konference zabývala. Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách www.itam.cas.cz/IM2006, které budou přístupné ještě jeden rok. Materiály konference jsou k dispozici v Knihovně AV ČR, knihovně ÚTAM AV ČR a u organizátorů.

JIŘÍ NÁPRSTEK,
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR,
předseda vědeckého výboru