Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Česko-belgická konference

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Středisko českých studií Bruselské svobodné univerzity uspořádaly 26. května 2006 v Senátu Parlamentu ČR konferenci Češi a Belgičané ve vztahu k dějinám: Minulost v zrcadle. Tato první společná akce byla výsledkem několikaleté spolupráce mezi oběma institucemi.

V roce 1985 vznikl v Bruselu za podpory Archivu a muzea při bruselské Knihovně krále Alberta I. Archiv spisovatelů v exilu. U jeho zrodu stál Jan Rubeš, český exilový literární vědec a překladatel, působící na Svobodné univerzitě v Bruselu, ředitel univerzitního Centra českých studií.

Užší a koncepční spolupráce belgického střediska s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR začala v roce 1999. Motivoval ji fakt, že ústav jako instituce, která se exilovými studiemi zabývá a postupně kompletuje i vlastní sbírku dokumentů, publikací, časopisů a dalších tiskovin, může bruselskému pracovišti pomoci při doplnění jeho fondů buď vzájemnou výměnou dokumentů, nebo při společném bádání a spolupráci v rámci vědeckých projektů. V roce 1999 obě instituce vypracovaly návrh společného výzkumného projektu Český exil v letech 1948–1989. Na jeho základě v roce 2000 Archiv a muzeum literatury při bruselské Knihovně krále Alberta I. a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR uzavřely dohodu o spolupráci. Zavázaly se, že si budou vzájemně předávat získané informace ke společnému výzkumu a akvizici svědeckých materiálů o exilu, organizovat pravidelné pracovní schůzky a připraví kolokvium o výsledcích projektu. V r. 2003 se obě strany dohodly, že v něm budou dále pokračovat.

Ústav poskytuje také možnost studia v archivu a knihovně studentům bruselských vysokých škol, konzultace a další odbornou pomoc při diplomových, doktorandských i jiných odborných pracích, které se váží nejen k dějinám Československa, ale celého středoevropského prostoru.

Skutečnost, že obě země prošly od pozdního středověku až po dnešek různými historickými zvraty, nabízí historikům a politologům z obou zemí širokou škálu analogických témat české a belgické historie. Na konferenci vystoupilo sedm českých a pět belgických historiků. Některá témata, například belgický pohled na Obraz Československa na bruselské světové výstavě Expo 58, v diskuzi vyvolal mnohé asociace.

V úvodu konference promluvil Petr Pithart, první místopředseda Senátu Parlamentu ČR, a Jeho Excelence Raphael P. M. van Hellemont, velvyslanec Belgického království v Praze, Olivier Gillet, delegát francouzské komunity v Praze a vedoucí obou pořádajících institucí Jan Rubeš a ředitel ÚSD AV ČR Oldřich Tůma. Belgická strana obdobnou konferenci připraví v horizontu dvou let v Bruselu.

VOJTECH ČELKO,
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR