Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Knihy nakladatelství Filosofia

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Michel Foucault
Je třeba bránit společnost

Kniha vznikla z Foucaultových přednášek na College de France v akademickém roce 1975–76 a stala se důležitým mezníkem ve vývoji jeho badatelských zájmů. Foucault zkoumá, jak se v novodobém historickém diskursu rodí téma vnitřního nebezpečí, jež údajně ohrožuje civilizovanou společnost, ať už v podobě nepřítele rasového, třídního nebo jiného, zejména takového, který ohrožuje její zdraví, který představuje cosi zlověstně nemocného na jinak "zdravém těle" společnosti. Tento nepřítel musí být podroben kontrole (lékařské, zdravotní, policejní apod.), má-li jej společnost úspěšně zvládnout.

Marta Vlasáková
Bernard Bolzano
Cesta k logické sémantice

Pražský rodák Bernard Bolzano zasluhuje pozornost nejen jako významný matematik, ale i jako jeden z průkopníků tzv. logické sémantiky. Tato "věda o významu" se opírá nikoli o psychologii, ale o logiku. Řada Bolzanových myšlenek byla sice po jeho smrti pozapomenuta, z dnešního pohledu je však zřejmé, jak jasnozřivě předjímaly základy, na nichž byla později v dílech Frega, Russella a dalších vystavěna moderní logika a analytická filozofie. Autorka v knize ukazuje, jak může být Bolzanovo "realistické" pojetí sémantiky inspirativní i pro dnešní logické a filozofické diskuse.

Marek Hrubec (editor)
Spor o Evropu: postdemokracie, nebo predemokracie?

Mezinárodní sborník studií o aktuálním sporu o charakter Evropy. Zavládla v Evropě postdemokracie? Nebo jsme teprve ve stadiu predemokracie? Jak je to vlastně s evropskou demokracií? Současný spor o Evropu reflektuje proces evropské integrace, který je součástí soudobých proměn vztahů mezi národním, evropským a globálním uspořádáním. Do knihy svými texty přispěli významní filozofové, politologové a sociologové z Německa, Velké Británie, Irska, USA a České republiky.

Marek Hrubec (editor)
Spravedlnost a demokracie v evropské integraci

Kniha přináší soubor studií, který umožňuje porozumět současné spletité a konfliktní diskusi o evropské integraci. Zabývá se mapováním výchozí situace evropské integrace, zkoumá historické přínosy k utváření současné Evropy (antika, středověk, novověk), analyzuje vztah centra a periferie (postavení ČR v Evropě, postavení Evropy v globálním uspořádání atd.) a přináší polemiku o evropské ústavní smlouvě. Do sborníku přispěli renomovaní autoři z oborů filozofie, sociologie, politologie a evropských studií.