Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > prosinec  > Ocenění

PAMĚTNÍ MEDAILE J. PATOČKY

Obrázek k článku 

Akademie věd ČR dne 17. 10. 2006 ocenila vynikající zásluhy prof. phil. Heinricha Pfeiffera, Dr. h. c. mult., prof. h. c. mult., diplomem a pamětní medailí Jana Patočky, která se uděluje českým i zahraničním osobnostem za významnou podporu vědy a výzkumu.

Po zcela ojedinělou dobu, téměř 39 let, byl Dr. Heinrich Pfeiffer generálním sekretářem nadace Alexandra von Humboldta, která v nemalé míře i jeho zásluhou získala ve světě vysoce respektované postavení za podporu mladých výzkumníků. Ta byla, opět též zásluhou Heinricha Pfeiffera, od počátku postavena na humanistických principech a byla vždy udělována bez ohledu na národnost, etnický původ, politické přesvědčení, náboženské vyznání, pohlaví aj.

Pro více než 350 českých vědců bylo stipendium Humboldtovy nadace školou nejen vědeckou, ale – zejména za minulého režimu – dávalo rovněž jedinečnou možnost navázat cenné pracovní i osobní kontakty se zahraničními kolegy. Více než třetina z českých stipendistů pocházela z pracovišť AV ČR a pro všechny byla práce na německých univerzitách a výzkumných ústavech velkým přínosem, mnozí z nich stáli později v čele vynikajících výzkumných týmů či celých ústavů AV ČR nebo ve vedení AV ČR.

Dr. Heinrich Pfeiffer získal za svou činnost řadu ocenění po celém světě. Současné vysoké vyznamenání jeho zásluh Akademií věd je krokem oceňujícím v souladu s Patočkovými humanistickými požadavky především uplatňování humanitních ideálů ve vědecké práci a v její podpoře, a to v širokém mezinárodním měřítku – včetně podpory pracovníků Akademie věd ČR.

Ivan Pfeifer