Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > prosinec  > Ocenění

OBOROVÁ MEDAILE JOSEFA DOBROVSKÉHO

Obrázek k článku 

Dne 30. 10. 2006 byla PhDr. Vladimíru Vavřínkovi, CSc., řediteli Slovanského ústavu AV ČR, předána čestná oborová medaile J. Dobrovského za zásluhy ve společenských vědách. Vladimír Vavřínek vystudoval historii a klasickou filologii na FF UK v Praze, v postgraduálním studiu pokračoval v Historickém ústavu ČSAV. Posléze působil na dalších akademických pracovištích: Ústavu dějin východní Evropy, Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská a od roku 1992 v obnoveném Slovanském ústavu, kde přispěl svou koncepční vědeckou politikou k výraznému zvýšení odborné úrovně tohoto pracoviště. Nepodstatná není ani skutečnost, že pro pracovníky ústavu zabezpečil důstojné podmínky k práci, a to především uvážlivým ekonomickým rozhodováním, ale také iniciativou a podporou při získávání grantů.

Vladimír Vavřínek je členem Mezinárodního byzantologického komitétu, předsedou Českého národního byzantologického komitétu a členem Committee of the International Association of Byzantine Studies, předsedou Českého národního balkanologického komitétu, členem Českého komitétu slavistů a členem Českého národního komitétu pro střední a východní Evropu.

Vedle vědecké práce se věnuje i pedagogické činnosti, od r. 1992 přednáší na FF UK a FF MU historii Byzance a byzantsko-slovanských vztahů.

red