Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > prosinec  > Ocenění

OBOROVÁ MEDAILE J. E. PURKYNĚ

Obrázek k článku 

Dne 30. 10. 2006 byla paní prof. MUDr. Heleně Tlaskalové-Hogenové, DrSc., z Mikrobiologického ústavu AV ČR předána medaile J. E. Purkyně. Profesorka Tlaskalová je světově uznávanou imunoložkou, specializuje se na mukózní imunitu, ve které dosáhla řady prioritních výsledků.

Profesorka Tlaskalová-Hogenová vystudovala v letech 1957–1962 Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze, později byla přijata na dvouletý studijní pobyt na Oddělení imunologie Mikrobiologického ústavu ČSAV, po jeho ukončení na interní aspiranturu. Od obhájení kandidátské disertační práce na téma Vývoj imunitních reakcí k antigenům gramnegativní mikroflóry v roce 1968 pracuje jako vědecká pracovnice v MBÚ AV ČR. V roce 1994 obhájila doktorskou disertaci a v roce 1995 získává na Univerzitě Karlově pedagogický titul docentka. Na stejné univerzitě ji v roce 2001 jmenuje prezident republiky profesorkou.

Helena Tlaskalová je autorkou či spoluautorkou více než 180 původních vědeckých prací v impaktovaných časopisech, které byly více než 1400krát citovány, 55 kapitol v odborných knihách a tří patentů. Je členkou řady zahraničních vědeckých a odborných společností, v letech 1997–2000 byla předsedkyní České imunologické společnosti, je členkou výboru České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii Lékařské společnosti J. E. Purkyně, členkou prestižní Učené společnosti ČR, členkou VR 1. LF UK a VR UK; podílela se na organizaci mnnoha mezinárodních i domácích sympozií. Získala řadu cen, z nichž uvádíme alespoň Cenu ČSAV (1981 a 1982), Cenu společnosti gastroenterologické (1996), Cenu prof. Zavázala (1997) a medaili Nihon University v Tokiu (1999).

LoK