Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > prosinec  > Ocenění

MEDAILE DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS

Obrázek k článku 

Akademická rada AV ČR udělila čestnou medaili Akademie věd ČR DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS profesoru Ing. Dr. techn. Ottovi Exnerovi, DrSc., pracovníku Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, zakladateli fyzikální organické chemie v ČR a jednomu z nejznámějších a nejváženějších českých vědců ve světě, který převzal ocenění dne 25. 10. 2006.

Profesor Exner již od padesátých let používal ve spolupráci s domácími i zahraničními chemiky fyzikální metody k určování struktury. Řada jeho prací představovala historicky první určení struktury příslušnou metodou, vyřešil například strukturu izomerních hydroxymočovin s několikaměsíčním předstihem před konkurencí z Dánska a USA. Jeho pozdější pozornost dipólovým momentům mu přinesla vysoké ocenění a jeho kniha věnovaná tématu patří dodnes k chemickým bestsellerům. Od 70. let 20. století se věnuje korelační analýze, i v tomto oboru patří celosvětově k průkopníkům a jeho nejvýznamnějším představitelům; v současné době se pokouší o nový směr ve spojení s kvantovou chemií.

Profesor Exner je nejen jedním z našich nejcitovanějších vědců (odhaduje se mezi 8000 až 9000 citací, záznamy před rokem 1980 jsou nejisté), jeho jméno proniklo i do základních učebnic, přičemž klasická učebnice Hammettova, Physical Organic Chemistry, věnuje dílu profesora Exnera hned dvě kapitoly s názvy Exnerova analýza a Platnost isokinetických vztahů.

LoK