Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > prosinec  > Ocenění

Česká hlava 2006

Obrázek k článku 

Nositelem Národní ceny vlády Česká hlava v letošním roce se stal světově uznávaný matematik prof. Jaroslav Kurzweil z Matematického ústavu AV ČR za celoživotní dílo v oblasti teorie integrálních a diferenciálních rovnic.

Prof. Kurzweil je tvůrcem jednoho z nejuznávanějších příspěvků české matematiky matematice světové. Je jím součtová definice neabsolutně konvergentního integrálu, kterou poprvé uvedl v r. 1957. Prof. Kurzweil svým integrálem pomohl k řešení otázky, co se děje s fyzikálními systémy při rychlých nárazech, které mají odlišný směr. To pomohlo při praktických řešeních u složitých staveb a strojů. V současné době pracuje Jaroslav Kurzweil na další knížce, v níž se vrací k teorii zobecněných diferenciálních rovnic, kterou založil v padesátých letech minulého století. Do disciplíny, jež umožňuje matematicky popsat fyzikální i technické jevy jinak obtížně zachytitelné, přináší nové pohledy. Prof. Kurzweil je dobře znám svým trvalým zájmem o pedagogické otázky a školství i na nižších stupních škol. Jeho přirozená vědecká autorita usnadnila řešení problémů obecné povahy i v časech politicky obtížných.

O vítězích v dalších sedmi oceňovaných kategoriích pátého ročníku prestižních cen soutěže Česká hlava rozhodla jedenáctičlenná porota vybraná ze členů Klubu Českých hlav následovně:

Cenu INVENCE Škody Auto, a. s., která se uděluje za objev či mimořádný počin uskutečněný v posledních několika letech, získal prof. Oldřich Jirsák z Technické univerzity Liberec za zařízení NanoSpider, které slouží k přípravě nanovláken. Podařilo se mu vyvinout zařízení, které místo dosavadní, převážně laboratorní výroby umožňuje průmyslovou produkci nanovláken, a tím nabídlo materiál vhodný pro biomedicínu a další technické obory.

Cenu Unipetrolu PATRIA, která se uděluje občanu ČR, jenž se úspěšně prosadil v zahraničí v posledních několika letech, získal prof. Jiří Čížek z University of Waterloo za nový postup řešení v kvantově mechanické metodě zvané metoda vázaných klastrů. Tento postup je jedním z klíčových pro další rozvoj kvantové chemie. Práce prof. Čížka byla zařazena do souboru 66 nejvýznamnějších prací v kvantové chemii 20. století a držitel Nobelovy ceny J. A. Popl ji označil za jednu ze tří nejrozšířenějších metod.

Cenu INDUSTRIE Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za nejvýraznější technologickou či výrobkovou inovaci získala firma Linet, s. r. o., za univerzální nemocniční lůžko Image, které bylo vyvinuto především pro oddělení s dlouhodobě ležícími pacienty. Lůžko zcela nově řeší mobilitu pacienta, čímž pomáhá zkrátit dobu hospitalizace.

Cenu DOCTORANDUS, cenu Siemens za inovativní přístup studenta doktorského studijního programu, získal Mgr. Štěpán Obdržálek z Katedry kybernetiky ČVUT FEL, který se zabývá problémem počítačového rozpoznání objektů v obrázcích. Jeho práce hrála klíčovou roli při spolupráci katedry kybernetiky ČVUT FEL se špičkovými firmami, např. s firmou Toyota. Autor je vynálezcem patentu, který byl v loňském roce patentován v Japonsku.

Cenu GAUDEAMUS, jež se uděluje studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, obdržel Petr Kubíček z VUT Brno, který je jedním z iniciátorů rekonstrukce malého sportovního letadla M2 Skaut, jež by mohlo sloužit jako ideální výcvikový stroj. Součástí práce bylo vytvoření simulátorového letového modelu, který byl prezentován na půdě Královské letecké společnosti v Londýně, kde zvítězil v soutěži leteckých projektů.

Cenu NADĚJE Poštovní spořitelny za nejvýraznější počin středoškolského studenta získala Ivana Petrová z Gymnázia Říčany, která zkoumala fragmentaci vajíček-oocytů, jež je projevem buněčné smrti vyvolané apoptózou a je jednou z příčin neplostnosti. Autorka zkoumala, zda lze fragmentaci oocytů zabránit na modelu založeném na prodloužené in vitro kultivaci oocytů prasete. Výsledek její práce je předmětem patentové přihlášky.

Cenu MEDIA Nadačního fondu Česká hlava pro novináře obdržel Mgr. Vladimír Kořen z České televize za seriál České hlavy, které již druhým rokem vysílá ČT na svém prvním programu. Pořad je vysoce hodnocen odbornou veřejností a jeho sledovanost dosahuje až milionu diváků.

Srd