Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > prosinec  > Ocenění

CENA ALBERTA LASKERA

Obrázek k článku 

Komise Laskerovy nadace letos ocenila celoživotní vědecký přínos amerického profesora Josepha Graftona Galla jako zakladatele moderní buněčné biologie a průkopníka studia struktury a funkce chromozomů. Objevy profesora Galla zcela zásadně prohloubily chápání buňky. Dnes se nám zdá samozřejmé, že každý chromozom obsahuje jediné, extrémně dlouhé vlákno DNA. Ale tento naprosto zásadní poznatek přinesl do světového písemnictví právě profesor Gall. Klasické mikroskopické snímky zachycující proces přepisování chromozomální DNA do RNA, dekorující dnes biologické učebnice, rovněž pocházejí z laboratoře profesora Galla. Žijeme v éře genomiky, ale znát sekvenci genomu (= DNA) znamená vidět pouze vrcholek plovoucího ledovce. Je třeba vědět, jak je genom uchováván a chráněn před mutacemi, jak je regulována duplikace genomu, jak buňka zachází s přepsanou informací do RNA a především do bílkoviny – to vše zahrnuje obor, ve kterém profesor Gall pracuje a v němž dosáhl mnoha dalších významných objevů. Jeho celoživotní vědecká činnost vedla k novému chápání funkce buňky a převratným způsobem ovlivnila dnešní molekulární buněčnou biologii a biomedicínu.

Profesor Gall má velmi hezký vztah k naší zemi a je obdivovatelem dvou velikánů, Johanna Gregora Mendela a Jana Evangelisty Purkyně. Ostatně "zárodečné měchýřky", popsané právě Purkyněm, jsou jeho milovaným objektem studia. Na návrh 1. LF UK dostal prof. Gall v r. 2002 čestný doktorát UK v Praze, v r. 1999 také získal čestnou medaili Jana Evangelisty Purkyně AV ČR.

Laskerova cena představuje americkou "Nobelovu" cenu, jejíž nositelé zpravidla později získají Nobelovu cenu skutečnou.

Ivan Raška,
Fyziologický ústav AV ČR a 1. LF UK