Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > listopad  > Z Bruselu

Technické obory v 7. RP Ochrana půdy – znalosti a zkušenosti z České republiky a evropská politika

Obrázek k článku 

Česká styčná kancelář pro VaV v Bruselu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR zorganizovala 26. září 2006 v Bruselu jednodenní seminář Ochrana půdy – znalosti a zkušenosti z České republiky a evropská politika.

Hlavním cílem semináře bylo informovat o kapacitách a výsledcích českého výzkumu a monitoringu v celé šíři oborů zabývajících se půdou i účinností administrativních opatření pro ochranu půdy. Setkání mělo také přesvědčit příslušná bruselská místa o tom, že Česká republika je připravena hrát podstatně významnější úlohu v realizaci evropské politiky ochrany půdy. To se podařilo díky kvalitním příspěvkům RNDr. Františka Pojera z Ministerstva životního prostředí ČR, který pohovořil o české legislativě, prof. Josefa Kozáka z České zemědělské univerzity v Praze, který posluchače seznámil s klasifikací a mapováním půdy, prof. Josefa Ruska z Ústavu půdní biologie AV ČR, který varoval před ztrátou živých organizmů z půdy, prof. Bedřicha Moldana z Centra pro otázky životního prostředí UK, který se věnoval vztahu kvality půdy a vymírání lesů, a dalších.

Seminář představil také evropskou politiku ochrany půdy. Dne 22. 9. 2006 Evropská komise schválila evropskou Tematickou strategii ochrany půdy (jednu ze sedmi oblastí Šestého akčního programu EU pro životní prostředí), čímž byl učiněn první důležitý krok k realizaci konkrétní evropské politiky ochrany půdy. S cíly i prostředky k jejich dosažení seznámil zúčastněné pan Luca Marmo z Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise.

David Kolman,
Czech Liaison Office for R&D Brussels