Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > listopad  > Z Bruselu

Technické obory v 7. RP Informační a komunikační technologie a materiálový výzkum

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Snaha zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu vedla k vytvoření dvou tematických priorit 7. rámcového programu. Téma Informační a komunikační technologie (ICT) podporuje vývoj stávajících i nových ICT a jejich využití; je praktickým naplněním požadavků evropské iniciativy i2010. Téma Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie (NMP) by ve svém důsledku mělo přispět k transformaci evropského průmyslu od zpracování zdrojů ke zpracování znalostí, a zastavit tak odliv průmyslu mimo Evropu a napomoci vzniku nových oborů.

Informační a komunikační technologie (ICT)

Pracovní program pro rok 2007 navrhuje témata uskupená okolo tří technologických a čtyř socioekonomických výzev:

 1. Konvergentní a bezpečná infrastruktura pro komunikace a služby
 2. Vývoj odolných, adaptabilních a samoučících ICT systémů, které si uvědomují své okolí a které se lehce používají
 3. Menší, levnější a spolehlivější elektronické komponenty a systémy
 4. Digitální knihovny, nástroje a aplikace pro rozvoj znalostí a obsahu
 5. ICT pro vývoj trvale udržitelných zdravotních systémů (monitorování, léčebné metody)
 6. Inteligentní a bezpečná doprava a technologie pro trvale udržitelný růst
 7. ICT pro široké spektrum uživatelů a pro nezávislý život starých a nemocných lidí

 8. K těmto tématům se přidávají ještě:
 9. Budoucí a vznikající technologie (FET) (nano- a biopřístroje apod.)
 10. Horizontální aktivity (mezinárodní spolupráce, socio-ekonomické studie apod.)
V současnosti se v oblasti informačních a komunikačních technologií otevírají nové perspektivy, které často čerpají z propojení s jinými vědními a technickými obory (zejména fyzikou, materiály, biotechnologií, vědami o živé přírodě, kognitivními a sociálními vědami) a vedou k inovacím v ICT i ke vzniku zcela nových odvětví průmyslu a služeb. Současné trendy sahají od miniaturizace zařízení ICT, která umožní interakci s živými organismy, k technologiím inspirovaným živým světem a přírodními systémy, k plně ekologickým zařízením a k modelování a simulaci živých organismů (například simulace lidské fyziologie na různých biologických úrovních).

První výzva dotovaná 1,14 miliardy eur by měla být zveřejněna na přelomu roku (uzávěrka na konci dubna 2007), druhá výzva, dotovaná 600 miliony eur by měla být vyhlášena v květnu či červnu 2007 (uzávěrka v září až říjnu 2007), třetí výzva (200 milionů eur) se plánuje na konec roku 2007 s uzávěrkou v březnu 2008.

Dalších 65 milionů eur je vyhrazeno v rámci pracovního programu ICT pro rok 2007 na průběžně otevřenou výzvu FET. Na celé období 2007–2013 je na téma ICT vyhrazeno 9,12 miliardy eur.

Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie (NMP)

Pracovní program pro rok 2007 navrhuje témata řazená do čtyř skupin:

 1. Nanovědy a nanotechnologie (interakce bio/non-bio, samosestavování a samoorganizace, zařízení pro nanotechnologie, metrologie, dopad na životní prostředí a zdraví, přenos do praxe)
 2. Materiály (nanostrukturní kompozity, nanostrukturní filmy a povlaky, organické materiály pro elektroniku a fotoniku, materiály s požadovanými magnetickými vlastnostmi, konvertory energie, tkáňové inženýrství, zpracování polymerů, nanostrukturní katalyzátory, obalové materiály, materiály pro extrémní podmínky)
 3. Nová výroba (nové průmyslové modely a strategie, adaptivní výrobní systémy, výroba v sítích, integrace nových technologií, konvergence technologií)
 4. Integrace technologií pro průmyslové aplikace (dřevěné kompozity, biovlákna, multifunkční materiály pro budoucí automobily, nanosystémy pro diagnostiku a terapii, čisté stavitelství a stavebnictví)
V rámci NMP budou podporovány aplikace v mnoha odvětvích včetně věd o materiálech (příprava materiálů s předem definovanými vlastnostmi a chováním) ve vysoce výkonných zpracovatelských technologiích, nanobiotechnologiích, nanomedicíně nebo nanoelektronice. Střednědobý přístup se zaměří na propojení vědomostí a dovedností z různých oborů, dlouhodobě se téma zaměří na využití potenciálu nanověd a nanotechnologií pro vytváření znalostního průmyslu a hospodářství. Pozornost bude zaměřena též na bezpečné využití nanomateriálů s ohledem na životní prostředí a součinnost s evropskými technologickými platformami (udržitelná chemie, nové procesy, průmyslová bezpečnost, nanomedicína, ocelářství, odvětví související s lesnictvím atd.).

Českými výzkumníky požadovaný vývoj cílených léčiv je dle vyjádření Komise možný v prvním roce pod koordinovanou výzvou s prioritou Zdraví Zásadní inovace v evropském medicínském průmyslu.

Výzvy v rámci NMP budou dvoustupňové; výzva na rok 2007 bude vyhlášena na přelomu roku s uzávěrkou prvního kola v polovině dubna 2007 a rozpočtem okolo 500 milionů eur (včetně jedné částečně koordinované výzvy s USA). Na celé období 2007–2013 je na téma NMP vyhrazeno necelých 3,5 miliardy eur.

David Kolman,
Czech Liaison Office for R&D Brussels