ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Oznámení

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.,vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

Výzkumný pracovník v Oddělení geochemie – Centrum texturní analýzy – vedoucí vědeckého týmu

Požadavky:
• VŠ vzdělání technického nebo přírodovědného směru a vědecká hodnost Ph.D.,
nejlépe fyzikální chemie nebo chemické inženýrství
• odborné zaměření na studium texturních vlastností materiálů výhodou
• schopnost samostatné výzkumné práce a realizace vlastních projektů
• zkušenosti s vedením pracovního týmu
• anglický jazyk na dobré úrovni (mluvená i písemná forma)
• publikace v mezinárodních impaktovaných časopisech

Náplň práce:
• vědecký výzkum materiálů pomocí sorpčních procesů a porozimetrické analýzy,
• možnost realizace vlastního výzkumu v rámci problematiky řešené v oddělení Geochemie

Nabízíme:
• plný pracovní úvazek
• pracovní smlouva na dva roky s možností jejího prodloužení a následného získání smlouvy na dobu neurčitou v závislosti na dosažených výsledcích
• předpokládané datum nástupu ke konci roku nebo dohodou

Uzávěrka přihlášek: 30. listopadu 2016.

Písemné přihlášky zahrnující motivační dopis a strukturovaný profesní životopis posílejte na adresu Mgr. Martina Havelcová, Ph.D., V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, e-mail: havelcova@irsm.cas.cz.Ředitel Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., hledá kandidáty na pozice:
odborný pracovník ve vědě a výzkumu v oborech
• obsluha práškového rentgenového difraktometru (Bruker D8 Discover, Philips X’Pert)

• obsluha Ramanova mikrospektometru (S&I MonoVista CRS+, lasery 488, 532, 785 nm)

Požadované vzdělání:
ukončené VŠ vzdělání přírodovědného nebo technického směru

Podrobnosti o specializacích a požadované dokumentaci naleznete na www.gli.cas.cz.Ředitel Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků v oborech

• geologie, strukturní geologie
• petrologie, geochemie
• geologie a geochemie životního prostředí
• paleontologie
• geofyzika a geomechanika

Podrobnosti o specializacích, termínu konání a požadované dokumentaci jsou uvedeny na www.gli.cas.cz.