ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Vyrobte optické vlákno, sestavte si vláknový laser

K účasti na Mezinárodní letní škole vláknových laserů a technologie optických vláken přilákali frekventanty nejen špičkoví evropští odborníci z akademické sféry a průmyslu, ale i „hands-on“ laboratorní cvičení, při nichž se podíleli na přípravě optických vláken nebo sestavování vláknových laserů. Jako součást evropského projektu COST MP1401 „Advanced Fibre Lasers“ školu od 30. srpna do 1. září 2016 pořádal Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR (ÚFE).

21_1.jpg
Fota: Archiv ÚFE AV ČR

Vláknové lasery zažívají rozmach kvůli vysokému průměrnému výkonu, excelentní kvalitě laserového svazku, nízkým nárokům na údržbu i dalším výhodám. Současně jsou však vláknové lasery stále málo probádaným oborem laserové fyziky a techniky. Evropský projekt COST MP1401 Advanced Fibre Lasers je první evropskou vědecko-technologickou akcí COST cílenou na vláknové lasery. Mezinárodní letní škola se zaměřila zejména na technologii přípravy optických vláken pro vláknové lasery. Přednášky z technologie optických vláken vhodně doplňovaly referáty na téma ultrarychlých vláknových laserů a vláknových mřížek sloužících jako zrcadla pro rezonátory výkonových vláknových laserů. Ve vystoupeních se odrážela zkušenost se spoluprací s průmyslem a přesah základního materiálového výzkumu do praktického použití. Vytváření spin-off společností v místě výzkumného ústavu nebo univerzity či alespoň spolupráce s průmyslovým partnerem se stává v Evropě zřejmým trendem.

21_1.jpg

Žhavým tématem výzkumu je rozšíření spektra vlnových délek vláknových laserů do střední infračervené oblasti. Virginie Nazabal z Univerzity Pardubice v této souvislosti představila aplikace chalkogenních vláken dopovaných dysprosiem pro senzory CO2 v podzemních úložištích tzv. skleníkových plynů, které jsou obviňovány z globálního oteplování Země.

Témata cvičení vzešla z oblastí, v nichž tým vláknových laserů a nelineární optiky ÚFE patří mezi průkopníky v oboru – konkrétně z přípravy optických vláken dopovanými prvky vzácných zemin a keramickými nanočásticemi, thuliem dopovaných vláken a z výzkumu nestabilit vláknových laserů. Přednášek se zúčastnilo na 70 posluchačů, praktických cvičení 43 praktikantů. Ohlasy na školu od účastníků byly pozitivní; letní škola jim poskytla nejen náhled do novinek v technologii optických vláken pro vláknové lasery, ale také příležitosti k utváření profesních a přátelských vztahů, které trvají nezřídka po celý život.

ADÉLA MICHKOVÁ a PAVEL PETERKA,
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.