ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

K památce archeologa Tomáše Durdíka

Pracovní setkání věnované památce významného archeologa středověku a kastelologa prof. Tomáše Durdíka hostil 10. září 2016 Křivoklát. Badatel evropského formátu se pro svou erudici a mimořádné pracovní nasazení stal členem vědeckých rad EUROPA NOSTRA, Deutsche Burgenvereinigung e. V., expertem ICOMOS/UNESCO, byl dlouholetým členem Comité permanent Castrum Bene, Comité Castella Maris Baltici i členem poroty pro udělování Ceny EU za ochranu evropského kulturního dědictví.

19_1.jpg
Foto: Archiv ARÚP AV ČR

V České republice působil jako člen vědeckých rad a výborů; mj. jako člen vědecké rady Národního památkového ústavu, předseda Stálé komise Ministerstva kultury ČR pro hodnocení kulturních památek, předseda Komise MK ČR pro posuzování výzkumných záměrů, člen Vědecké rady MK ČR pro památkovou péči, Rady ZČM pro výzkum, starosta Společnosti přátel starožitností, člen Exekutivního výboru Českého národního komitétu ICOMOS, předseda Nezávislé památkové unie, člen Hlavního výboru České archeologické společnosti nebo člen Centra medievistických studií. Jeho profesní kariéra je spojena s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, od roku 1999 přednášel na katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni a v roce 2012 krátce rovněž pracoviště vedl. Jeho pracovní výsledky, nasazení a citlivý přístup k archeologickému a kulturnímu dědictví se staly pro mnohé badatele inspirací. Křivoklátské setkání otevřela tradiční pobožnost v hradní kapli pod vedením místní farářky a vikářky Mgr. Růženy Adamové. Zaznělo na něm 12 příspěvků bývalých kolegů, spolupracovníků, přátel a žáků prof. T. Durdíka z oblasti české a evropské kastelologie, které zveřejní časopis Castellologica bohemica. Jako připomínka provázanosti T. Durdíka a hradu Křivoklát byla zasazena růže do hradní zahrádky vzpomínkových růží. Ocitla se tak vedle té, která byla v květnu 2016 zasazena k poctě jednoho z nejvýznamnějších evropských panovníků a „otce vlasti“ Karla IV.

Volně přístupné pracovní setkání se uskutečnilo ve spolupráci Archeologického ústavu AV ČR, Praha, Katedry archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Národního památkového ústavu – Správy státního hradu Křivoklát, Náboženské obce Církve československé husitské v Křivoklátě, Pražské diecéze Církve československé husitské a Společnosti přátel starožitností.

JOSEF HLOŽEK,
Západočeská univerzita v Plzni a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.,
JANA KOBRLOVÁ,
Pražská diecéze Církve československé husitské