ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Ceny Akademie věd ČR

Prestižní ocenění převzali 3. října 2016 v Lannově vile v pražské Bubenči čeští vědci. Je spojeno s finanční odměnou za významné výsledky, od jejichž prvního zveřejnění nebo realizace neuplynulo více než pět let. „Ceny Akademie věd se udělují za výsledky světového významu v oblastech strategicky orientovaných na současné společenské priority, které přispívají ke zvýšení prestiže AV ČR v mezinárodním srovnání,“ vyzdvihl při ceremoniálu předseda Akademie věd prof. Jiří Drahoš.

08_1.JPG
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Zleva ředitel ÚMG Václav Hořejší (cenu převzal za Matyáše Flemra a Radislava Sedláčka), Roman Sobotka, ředitel MBÚ Martin Bilej (cenu převzal za Janu Knoppovou), Josef Komenda, předseda AV ČR Jiří Drahoš, Vendula Krynická, Petr Svoboda, Jana Nejepínská, Radek Malík, Petra Šimonová (cenu převzala za Martina Kopeckého) a Michal Švanda.

V první kategorii za vynikající výsledky velkého významu, dosažené při řešení vědeckých úkolů, grantových, interních programových a mezinárodních projektů financovaných AV ČR, uspěly dva badatelské týmy: 1. prof. Josef Komenda, dr. Roman Sobotka, dr. Jana Knoppová, dr. Vendula Krynická (Mikrobiologický ústav AV ČR, Centrum Algatech, Laboratoř fotosyntézy, Třeboň) za vědecký výsledek Biogeneze a ochrana fotosystému II. 2. doc. Petr Svoboda, dr. Matyáš Flemr, dr. Radek Malík, dr. Jana Nejepínská, doc. Radislav Sedláček (Ústav molekulární genetiky AV ČR) za vědecký výsledek RNA interference u savců. Ve druhé kategorii pro mladé vědecké pracovníky do 35 let byl oceněn dr. Martin Kopecký (Botanický ústav AV ČR) za vědecký výsledek Dlouhodobé změny biodiverzity vegetace temperátních lesů.

Letos byla poprvé udělena rovněž Cena předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy, a to vědeckým pracovníkům do 40 let za výsledky, které přispívají k propagaci a popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cenu obdržel doc. Michal Švanda (Astronomický ústav AV ČR). „Popularizaci vědy vnímáme jako důležitou, a proto jsme se ve spolupráci s předsedou AV ČR rozhodli oceňovat mladé české vědce, kteří věnují čas a energii tomu, aby vědu přibližovali originálním přístupem, a nadchli tak pro ni zejména mladé lidi,“ uvedla předsedkyně správní rady Nadačního fondu Neuron na podporu vědy Monika Vondráková.
Podrobnější informace naleznete na www.cas.cz.
 

lsd