ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Slovo předsedy AV ČR

03_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš

 

Vážení čtenáři,

Akademická rada AV ČR na svém zasedání dne 6. září 2016 rozhodla, že ukončí vydávání Akademického bulletinu, oficiálního měsíčníku Akademie věd, v jeho tištěné podobě. Učinila tak na základě „Výzvy předsedy AV ČR všem zaměstnancům k zamyšlení se nad novou podobou časopisu Akademický bulletin a optimální formou komunikace AV ČR s veřejností a zaměstnanci“ a následných jednání hodnoticí komise. Více než čtvrt století adekvátně plnil Akademický bulletin funkci interního zpravodaje, ale v poslední době jsme zaznamenávali stoupající počet kritických hlasů na jeho adresu. Rozhodli jsme se tudíž po zralé úvaze situaci řešit a každému zaměstnanci AV ČR umožnit, aby se vyjádřil, jak by měl oficiální časopis AV ČR vypadat a kam by měl směřovat.
Výsledkem zmíněné výzvy je nová koncepce komunikace Akademie věd, která efektivně rozděluje nové komunikační kanály podle cílových skupin. Vzniknou tak tři periodika, z nichž každé se zaměří na jiné čtenáře.
Akademie věd prošla v posledních letech výraznou proměnou v oblasti své prezentace. Má za sebou úspěšnou celoroční popularizační kampaň k 125. výročí svého vzniku a další důležité akce, které ji zviditelnily v očích veřejnosti, novou podobu získalo její logo, změny se dočkaly oficiální webové stránky AV ČR. Inovace se tedy logicky týká i jejího oficiálního měsíčníku.
Držíte v rukou poslední vydání Akademického bulletinu. Dovolte mi, abych v této souvislosti poděkoval jeho dosavadním tvůrcům za obětavou práci, kterou po dlouhá léta při sestavování jednotlivých čísel časopisu odváděli, a také vám, čtenářům, za věrnost a čas, který jste mu věnovali. Zároveň pevně věřím, že nová oficiální periodika Akademie věd rovněž získají vaši přízeň.

JIŘÍ DRAHOŠ,
předseda Akademie věd ČR