ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > prosinec  > Knihy

České vydání encykliky Laudato Si‘

17_8.jpg
Foto: Viktor Černoch, Archiv KAV

Významní hosté diskutovali nad encyklikou papeže Františka o péči o společný domov 5. října 2015 v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě. Klíčovým tématem druhé Františkovy encykliky je otázka: „Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dětem, které právě vyrůstají?“ Papež František propojuje jak ekologická, tak témata související s ochranou života ve všech jeho podobách s tématy sociálního vývoje ve světě, s chudobou, nerovnoměrností rozdělení zdrojů apod. Dokument je příspěvkem do debaty před summitem k otázkám klimatu a jeho změn, který se konal v Paříži na přelomu listopadu a prosince 2015.

Podle papeže Františka nelze otázku řešit izolovaně, avšak pouze v kontextu životního prostředí. Upozorňuje proto, že se musíme ptát, co je smyslem života, jaké jsou hodnoty a základy společenského života, co je cílem naší práce a vůbec veškerého našeho úsilí. Pokud se nebudeme těmito tématy zabývat, nepovede naše péče o ekologii k výraznějším výsledkům. Papež proto vybízí k ekologické konverzi a předkládá koncept tzv. integrální ekologie, jež se nezabývá jen environmentálními problémy, ale řeší také lidské a sociální otázky.

Encyklika je příspěvkem k dosavadní sociální nauce církve; zaměřením však apeluje na všechny, kdo rozhodují (politici, ekonomové, představitelé nadnárodních korporací…), jakož i vědce, kteří přispívají k poznání o stavu planety a vlivu lidské činnosti.

Hosty večera, který moderovala Daniela Brůhová z Českého rozhlasu a v jehož úvodu vystoupil předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš, byli mj. Stanislav Komárek, Marek O. Vácha, Lubomír Mlčoch, Mons. Tomáš Holub (generální sekretář České biskupské konference) a doc. Jaromír Šebek z Historického ústavu AV ČR.

Autorizovaný překlad encykliky je dostupný na http://www.paulinky.cz/Knihovnicka/Encyklika-Laudato-si.

lsd