ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Mezinárodní letní škola astronomie 2015

Moravská metropole ožila začátkem školního roku mladými astronomy z celého světa. Ve dnech 1.–12. září 2015 se sjeli studenti magisterského studia, doktorandi a začínající postdoktorandi z různých koutů světa, aby se společně seznámili s nejmodernějším astronomickým výzkumem. Setkání pro ně uspořádaly Astronomický ústav AV ČR (ASÚ) a Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně (MU) ve spolupráci s partnery z Evropské jižní observatoře (ESO), evropského sdružení OPTICON a Mezinárodní astronomickou unií (IAU).

09_2.jpg
Foto: Archiv ASÚ AV ČR

Česká republika je členem ESO od roku 2007. Respektovaná organizace pro astronomický výzkum provozuje několik observatoří v Chile, které pokrývají spektrum vlnových délek od optického oboru až po submm záření. Nejznámější je zřejmě Cerro Paranal v nejsušší poušti světa Atakamě, kde fungují čtyři dalekohledy VLT (Very Large Telescope) se zrcadly o průměru 8,2 metru. Od roku 2024 bude také provozovat největší dalekohled světa E-ELT (European-Extremely Large Telescope), který vzniká zhruba 40 kilometrů od observatoře Paranal. Čeští astronomové využívají observatoře již osmým rokem. Jako každá poměrně nová členská země i Česko potřebuje vzdělávat mladé astronomy a zvyšovat jejich povědomí o členství v organizaci ESO. První workshop, který projednával zapojení českých vědců, se uskutečnil v roce 2014 ve vile Lanna v Praze. Aktéři jednali nejen o směřování české astronomie a vzdělávaní studentů, ale rovněž podrobněji představili ESO a další evropské observatoře, jakož i možnosti kariéry v astronomii. V Lanně se též rozhodlo, že se letní škola astronomie uskuteční v roce 2015 v Brně.

Mezinárodní rozměr plánované škole dodaly kromě ESO organizace OPTICON, která nabízí pozorovací čas a vzdělávací aktivity evropským astronomům, a IAU; obě instituce také souhlasily, že se budou na akci finančně a organizačně podílet. Po roce příprav vše začalo 31. srpna, kdy přicestovali studenti do hotelu Campea v Brně, který se stal na dva týdny jejich domovem; hotel sousedí s moderním univerzitním kampusem Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích, jenž nabízí nejmodernější přednáškové sály a techniku.

Letní školy se zúčastnilo 39 mladých astronomů ze 17 zemí (šlo převážně o země EU, ale s podporou IAU mohlo přijet i osm studentů z Iránu, Ukrajiny, Egypta a Arménie). Akci samu zahájil náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga. Na proslovy představitelů zúčastněných institucí navázal místopředseda ESO Council prof. Jan Palouš z ASÚ příspěvkem o české cestě ke členství v ESO. Vlastní program pokračoval přednáškami renomovaných evropských odborníků, kteří seznámili studenty s moderními observatořemi, pozorovacími metodami a nejnovějšími vědeckými objevy v astronomii.

Přednášky doplnily práce studentů na projektech vedených zkušenými tutory, kteří využívají observatoří ESO i dalších organizací. Formou projektů se studenti seznámili s přístroji, metodami, softwarem a s postupy, jakými zpracovávat data z moderních observatoří; zastoupeny byly údaje z výzkumu exoplanet, centra naší Galaxie, proměnných hvězd až po vzdálené galaxie. Výsledky prací studenti prezentovali 11. září na závěrečné minikonferenci.

09_1.jpg
Foto: Archiv ASÚ AV ČR
Výsledek práce jednoho ze studentských projektů: Hvězdokupa směrem k centru Galaxie; snímek byl pořízen přístrojem NACO na VLT v blízké infračervené oblasti (pásmo K, 2,2 mikrometru).


Kromě náročného programu bylo účelem letní školy zprostředkovat účastníkům i poznání Brna a života v České republice. Doprovodný program proto začal recepcí v hotelu Campea, pokračoval prohlídkou města s průvodcem a obědem na hradě Špilberk, společenským odpolednem, které skvěle zorganizovalo Centrum pro transfer technologií MU, a úspěšně skončil večeří na rozloučenou.

Za organizátory věříme, že se povedlo uspořádat akci mezinárodního formátu, jež Českou republiku zvýraznila na mapě evropské astronomie a nastupující generaci astronomů seznámila s přístroji a možnostmi, jaké tradiční univerzitní kurzy běžně nenabízejí. ­Doufejme, že letní škola nebyla poslední akcí svého druhu u nás. Více informací o brněnské konferenci, kterou finančně podpořila Akademie věd a grant LG14103 MŠMT, naleznete na http://awareness2015.physics.muni.cz/.
 

PETR KABÁTH a VLADIMÍR KARAS,
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.,
ERNST PAUNZEN,
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Masarykovy univerzity (MU)