ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nabídka blended-learningových kurzů

Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR, v. v. i., nabízí ve 2. semestru školního roku 2015–2016 následující blended-learningové kurzy:

• Kurzy probíhající pouze online

Academic Writing: Sessions 1, 2 & 3
Kurz je během jednoho školního roku rozdělen na trimestry, tj. tři 10týdenní cykly (AW: Session 1, AW: Session 2, AW: Session 3), které na sebe navazují. Většina výuky se odehrává na internetové platformě Moodle, kde se posluchači seznamují se základními konvencemi odborného psaní v angličtině s ohledem na očekávání čtenářů. Klademe důraz na proces psaní (plánování, první verze textů, důkladné revize, přepisování textů a jejich editace), myšlenkovou a organizační strukturu textů a stylistiku. Posluchači si procvičují psaní různých žánrů, se kterými se setkávají ve své akademické kariéře – např. abstrakt, sumarizace textu, parafráze a citace, úvod a závěr odborného článku atp. Vedle toho také přispívají do diskusních fór a učí se vzájemně reagovat na své texty (peer feedback). Jednotlivé lekce zpravidla obsahují studijní materiál, diskusní fórum, přípravné aktivity k psaní, aktivity k procvičení vybraných stylistických a gramatických jevů a dále tvorbu či revizi uceleného textu. Přestože kurz probíhá ve skupině, instruktoři k posluchačům přistupují individuálně a každému poskytují hloubkovou zpětnou vazbu k jednotlivým úkolům, na jejímž základě posluchači své texty dále upravují.
Prezenční výuka: pět setkání s instruktory (1–2 setkání v průběhu každého cyklu)
Časová náročnost: okolo 4–6 hodin týdně
Počet týdnů výuky: 30 (10 týdnů v každém cyklu)
Vstupní úroveň: min. B2+ (nutno prokázat certifikátem nebo složit vstupní test)
Úroveň kurzu: B2–C2
Cykly: 11. ledna 2016 – 18. března 2016 (přihlášky přijímáme do 11. prosince 2015 nebo do naplnění kurzů), 11. dubna 2016 – 17. června 2016 (termíny pro odevzdání přihlášek budou upřesněny)

Focus on Writing
Jednosemestrální kurz je určen posluchačům na úrovni B1, kteří mají problémy s gramatikou a slovní zásobou a potřebují se zdokonalit v psaní typu cambridgeských zkoušek. Na internetové platformě se seznámí s různými žánry, rozšíří si slovní zásobu a pravidelně budou posílat úkoly ke zpětné vazbě. Kurz je vhodným doplňkem k přípravným zkouškovým kurzům FCE a případným předstupněm kurzů Academic Writing.
Prezenční výuka: úvodní hodina plus individuální konzultace během kurzu
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B2
Termín konání: 8. února 2016 – 17. června 2016 (přihlášky přijímáme do 15. ledna 2016 nebo do naplnění kurzů)

Writing CVs, cover letters, and e-mails
Nový kurz psaní v anglickém jazyce je určen pro posluchače, kteří potřebují napsat strukturovaný životopis s průvodním dopisem a chtějí si zároveň zdokonalit dovednosti v běžné psané komunikaci, zejména v psaní e-mailů. Kurz trvá 14 týdnů a probíhá převážně online, v prostředí e-learningové platformy Moodle, ale obsahuje i několik osobních setkání s instruktory.
Prezenční výuka: 2–3 setkání během kurzu
Vstupní úroveň: min. B1–B2
Úroveň kurzu: B2–C2
Termín konání: 8. února 2016 – 13. května 2016 (přihlášky přijímáme do 15. ledna 2016 nebo do naplnění kurzů)

Real English
Jednosemestrální kurz je určen posluchačům, kteří si chtějí ponořením se do autentické angličtiny zdokonalit poslech a rozšířit slovní zásobu. Studenti jsou vystaveni přízvukům různých rodilých mluvčích a formou diskusních fór a interaktivních úkolů mají možnost si zlepšovat běžnou komunikaci v angličtině. Kurz je pojat zábavnou formou: pro studenty jsou připraveny rozhovory se zajímavými osobnostmi z nejrůznějších oblastí, dokumenty, přednášky a filmové ukázky. Vše probíhá po internetu a jednou měsíčně mají studenti možnost procvičení probraného materiálu s rodilým mluvčím přes Skype. Studentům stačí chuť obklopit se angličtinou a počítač s připojením k internetu, sluchátka a mikrofon. Real English má dvě úrovně pokročilosti. Kurz pro středně pokročilé může být vhodným doplňkem prezenční výuky pro slabší studenty, kteří si chtějí zlepšit poslech a plynulost v angličtině, pokročilá úroveň je alternativou pokročilých kurzů nebo doplňkem k přípravě ke zkoušce.
Prezenční výuka: dvě hodiny (první a poslední týden)
Vstupní úroveň: B1–B2
Úroveň kurzu: B2–C1
Termín konání: 8. února 2016 – 17. června 2016 (přihlášky přijímáme do 15. ledna 2016 nebo do naplnění kurzů)

• Kurzy kombinující online a prezenční výuku

Presentation Performance
Jednosemestrální kurz umožňuje studentům proniknout do tajů řečnického umění, zbavit se obav z veřejného vystoupení a rozpoznat silné i slabší stránky svého mluveného projevu v angličtině. Absolvent kurzu bude umět připravit a úspěšně přednést prezentaci a celkově vytříbí své komunikační dovednosti. Kurz kombinuje výuku online na platformě Moodle s prezenčním nácvikem. Výuka klade důraz na efektivní použití jazyka, nikoli na gramatiku jako takovou. Současně nabízíme konzultační poradenství v tvorbě a nácviku konkrétní prezentace.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B2+ (tj. post FCE úroveň; nutno prokázat, viz přihláška)
Úroveň kurzu: B2–C1
Termín konání: 8. února 2016 – 17. června 2016 (přihlášky přijímáme do 15. ledna 2016 nebo do naplnění kurzů)

Odborná angličtina pro doktorandy
Dvousemestrální kurz právě probíhá, lze se přihlásit dodatečně.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B1–B2
Termín konání: od 7. září 2015

Training Skills
Jednosemestrální kurz Training Skills (B2) je určen studentům s pokročilou znalostí angličtiny, ale nižším sebevědomím ve třech řečových dovednostech: psaní, mluvení a poslechu. Tyto dovednosti si studenti zdokonalují pravidelným psaním textů (kompozic, e-mailů a esejů) a jejich vylepšováním na základě individuální zpětné vazby, mluvením v běžných komunikačních situacích (diskusích, rozhovorech, prezentacích) a poslechem audio/videonahrávek na úrovni B2. Kurz kombinuje prezenční formu studia se studiem online na internetové platformě a nabízí rozmanitou škálu materiálů, interaktivních kvizů a užitečných odkazů (nesleduje žádnou učebnici). Systematické rozvíjení psaní, mluvení a poslechu současně přispívá k rozšíření pokročilé slovní zásoby a zdokonalení výslovnosti či gramatiky. Kurz je vhodný i pro studenty, kteří se připravují na cambridgeskou zkoušku FCE a chtějí si důkladněji procvičit úlohy z testů FCE ve třech výše uvedených klíčových dovednostech.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Výuka online: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B1+
Úroveň kurzu: B2
Termín konání: 8. února 2016 – 17. června 2016 (přihlášky přijímáme do 15. ledna 2016 nebo do naplnění kurzů)

Mastering Skills
Jednosemestrální kurz Mastering Skills je určen velmi pokročilým studentům se zájmem o zdokonalení všech dovedností (poslechu, čtení, mluvení a psaní) prostřednictvím prací s autentickými materiály (např. krátkými filmy a recenzemi, sitkomy, vědeckými přednáškami a debatami, aktuálními zprávami, dokumentárními pořady, články apod.). Kurz nabízí prezenční formu studia se studiem online na internetové platformě a systematicky propojuje všechny dovednosti prostřednictvím úkolů a cvičení, např. diskusemi na téma poslechového cvičení, psaním shrnutí autentického videa, filmových scénářů, parafrází článků, prezentováním témat dle vlastního výběru apod. Zvláštní důraz je věnován rozdílům mezi mluveným a psaným projevem, rozvíjení slovní zásoby a základům anglosaské rétoriky a fonetiky.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Výuka online: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B2+
Úroveň kurzu: C1–C2
Termín konání: 8. února 2016 – 17. června 2016 (přihlášky přijímáme do 15. ledna 2016 nebo do naplnění kurzů)

Kurz němčiny s rozšířenou nabídkou online aktivit
Dvousemestrální kurz právě probíhá, lze se přihlásit dodatečně. Kurz nabízí možnost, jak zábavnou formou zefektivnit studium němčiny. Kombinuje prezenční výuku se samostatnou přípravou na internetové platformě, která obsahuje zajímavé materiály pro zdokonalení jazykových dovedností (interaktivní cvičení, poslech, krátké filmy).
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Výuka online: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B1–B2
Termín konání: od 7. září 2015

Profesní a každodenní komunikace – francouzština
Plánujete zahraniční pracovní cestu? Potřebujete osvěžit francouzštinu? V kurzu vás čekají: simulace jednoduchých profesních situací při studijním pobytu, stáži a konferenci v zemích EU (první kontakt s partnerskou institucí, prezentace pracoviště, sdělení vlastního výzkumného záměru, CV atd.), dokumenty s interkulturní problematikou a interaktivní gramatická a lexikální cvičení.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Výuka online: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: A2
Úroveň kurzu: A2–B1
Termín konání: 8. února 2016 – 17. června 2016 (přihlášky přijímáme do 15. ledna 2016 nebo do naplnění kurzů)


Podrobné informace o jednotlivých kurzech a cenách nalez­nete na http://www.langdpt.cas.cz/ nebo http://cap.avcr.cz. Kontakt: tel.: 221 403 932, e-mail: polaskova@langdpt.cas.cz, Hybernská 8/1000, Praha 1, 1. patro.
Termín odevzdání přihlášek (mimo kurzy AW) je 15. ledna 2016 (nebo do naplnění kurzů).

 

25_1.jpg