ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > prosinec  > Ocenění

Grantová agentura ČR ocenila nejlepší vědce

Řešitelé nejlepších projektů základního výzkumu převzali Cenu předsedy Grantové agentury ČR. Letos ji získali archeolog Jan Klápště z Filozofické fakulty UK za výzkum zaměřený na poznání středověké společnosti a krajiny českých zemí, chemik Václav Švorčík z Fakulty chemické technologie VŠCHT za vytvoření nových materiálů s upraveným povrchem, které by mohly najít uplatnění v tkáňovém inženýrství, ekolog David Storch z Centra pro teoretická studia, společného pracoviště Filosofického ústavu AV ČR a UK, a katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK za makroekologickou analýzu příčin rozdílů v biologické rozmanitosti na povrchu Země a biolog Richard Štefl z brněnského vědeckého centra CEITEC za studium vzniku nekódující RNA, označované někdy jako temná hmota genomu.

„Jedním z hlavních kritérií pro udělení ceny je originalita, kvalita, význam a mezinárodní ohlas dosažených výsledků,“ uvedl při předávání cen 1. října 2015 předseda Grantové agentury ČR prof. Ivan Netuka: „Oceněné projekty taková kritéria naplňují vrchovatě a cenu dostávají vědci, kteří dosáhli excelentních výsledků. Budeme rádi, pokud cena bude motivací k vědecké práci pro nastupující generaci a když ­přispěje k informovanosti veřejnosti o významu ­základního výzkumu.“

lsd