ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Talentovaní vědci v Brně

Jednou za dva roky hostí Brno talentované postgraduální studenty a specialisty z firem, které používají elektronové mikroskopy, na unikátní vzdělávací akci. „Podzimní škola základů elektronové mikroskopie“ k Brnu vskutku neodmyslitelně patří, neboť se nikde v Evropě tak nekoncentrují firmy a vědecké ústavy, které jej činí metropolí tohoto oboru. Elektronová mikroskopie představuje špičkovou technologii, která v současnosti tvoří nepostradatelnou součást mnoha vědních i průmyslových oborů a zaujímá jednu z čelných pozic mezi nejrychleji se rozvíjejícími druhy průmyslu v České republice soustředěných právě do Brna.

10_1.jpg
Foto: Archiv ÚPT AV ČR
Snímek z mezinárodního workshopu o rentgenové a EUV optice

Téměř stovka talentovaných vědců a odborníků z oboru elektronové mikroskopie se na Podzimní škole sešla v týdnu od 19. až 23. října 2015. Setkání pro ně uspořádalo oddělení elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR v rámci Strategie AV21 ve spolupráci s Ústavem fyziky materiálů AV ČR a významnými brněnskými výrobci elektronových mikroskopů, jako jsou FEI Czech Republic a TESCAN ORSAY HOLDING.

Organizátoři koncipovali VII. ročník jako pětidenní teoretický kurz s demonstracemi v akademických i firemních aplikačních laboratořích jak pro postgraduální studenty, tak i začínající pracovníky v elektronové mikroskopii. „Účastníci získali nejen teoretické základy elektronové mikroskopie, ale během laboratorních cvičení navštívili i pracoviště světových výrobců elektronových mikroskopů. Zároveň se seznámili se špičkovými pří-stroji, které využívají svazky elektronů a iontů k pozorování či modifikování vzorků v oblasti mikrometrů a nanometrů. Mohli si též přinést vlastní vzorky a při práci s nimi si vyzkoušet přístroje a techniky, které nemají k dispozici v domovských pracovištích,“ vysvětluje organizátor Podzimní školy a vedoucí skupiny environmentální elektronové mikroskopie v ÚPT dr. Vilém Neděla.Abychom byli konkrétní, účastníci si vyzkoušeli například špičkově vybavený elektronový mikroskop QUANTA 650 FEG s vysokým rozlišením, jenž byl zakoupen s podporou AV ČR. Výjimečné zařízení bude uvedeno do plného provozu koncem letošního roku. Podrobnější informace o Podzimní škole elektronové mikroskopie naleznete na http://www.isibrno.cz/pszem.

Druhou říjnou akcí Ústavu přístrojové techniky AV ČR (za účasti Ústavu fyziky plazmatu AV ČR) byl první mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice. Pod vedením dr. Jaroslava Soboty z oddělení Speciálních technologií ÚPT a dr. Karla Koláčka z oddělení Impulzních plazmových systémů ÚFP se v Praze ve dnech 26. a 27. října 2015 uskutečnilo první setkání vědců v tomto oboru s významnou mezinárodní účastí. O optice diskutovali a přednášeli mj. například prof. L. Juschkin z RWTH Aachen University v Německu, prof. L. Pína z Českého vysokého učení technického v Praze nebo prof. I. Artyukov z moskevského P. N. Lebedev Physical Institute RAS. Vědci se zabývali čtyřmi tématy: optickými prvky pro rentgenovou a EUV optiku, zdroji rentgenového a EUV záření, aplikacemi optických prvků pro zobrazování a fokusaci a aplikacemi optických prvků pro spektroskopii a interferometrii. Vítaným bonusem se stala prohlídka čistých prostor centra PALS, které jsou běžně návštěvníkům nepřístupné. Závěrem uveďme, že workshop byl také jednou z prvních akcí výzkumného programu Diagnostické metody a techniky – tedy jednoho ze 14 okruhů Strategie AV21.

PAVLA SCHIEBLOVÁ,
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.