ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > prosinec  > Ocenění

ERC startovací grant

Pětiletý startovací grant Evropské výzkumné rady (European Research Council – ERC) s dotací 1,4 milionu eur obdržel dr. Milan Vrábel z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Jeho tým využívá metody organické chemie, biochemie a kombinatoriální syntézy pro přípravu látek s jedinečnými vlastnostmi, které lze dál využít v různých vědních oborech.

Pomocí tzv. bioorthogonálních reakcí, tj. chemických reakcí, které lze dělat ve fyziologickém prostředí na různých biomolekulách, je možné připravovat sloučeniny kombinující malé molekuly a biologické látky do jednoho systému s unikátními vlastnostmi. „Záměrem projektu je vyvinout nové postupy pro přípravu vysoce specifických inhibitorů enzymů a proteinů působících v cukrech a glykokonjugátech, které mj. zprostředkovávají komunikaci buňky s okolím a jejichž interakce regulují důležité biologické procesy. Kombinace vlastností malých syntetických molekul a biomolekul umožní použít připravené biokonjugáty pro základní studium této významné skupiny enzymů a také pro vývoj nových terapeutik, vakcín nebo diagnostických nástrojů,“ shrnuje dr. M. Vrábel. Badatel původem ze Slovenska vede v ÚOCHB tým od roku 2014. Po doktorském studiu, které absolvoval na témže pracovišti, strávil pět let na Univerzitě Ludvíka-Maximiliána (LMU) v Mnichově, odkud se v mezinárodní výzvě úspěšně ucházel o pozici v ÚOCHB. „Zdejší podmínky jsou pro mladé vědce skvělé; mohu rozvíjet vlastní nápady a založit vědecký tým. Jakožto juniorská skupina jsme dostali k dispozici laboratoř a startovací balíček peněz, které umožnily najmout první lidi a nakoupit vybavení,“ doplňuje dr. M. Vrábel.

Ředitel ÚOCHB dr. Zdeněk Hostomský považuje udělení grantu za důkaz, že dlouhodobě aktivní a kompetitivní politika ústavu přináší ovoce v podobě nové generace vědců, kteří již začínají být konkurenceschopní s vědci z nejvyspělejších zemí: „Vědecké skupiny v ÚOCHB procházejí náročným periodickým hodnocením, které zaručuje vysokou kvalitu vědeckých výstupů; pravidelně vypisujeme otevřené mezinárodní konkurzy na nové juniorské vedoucí. O pozice soutěží talentovaní mladí vědci z celého světa, z nichž nejlepší dostanou šanci rozvíjet vlastní výzkum. Jsem potěšen, že jeden z nich dosáhl na pres­tižní grant, a těším se na výsledky, jichž v tomto projektu dosáhne.“ n

lsd