ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > květen  > Knihy

Nové knihy

21_1.jpg

HISTORICKÉ FIKCE A MYSTIFIKACE V ČESKÉ KULTUŘE 19. STOLETÍ
Sborník příspěvků z 33. ročníku plzeňského sympozia, při němž se badatelé sešli nad problémy spjatými s 19. stoletím. Historici, filozofové, sociologové, literární vědci, kunsthistorici, etnologové i muzikologové se nad materiálem od pozdního osvícenství do počátků moderny zamýšleli nad aspekty mystifikačního chování, od vytváření historických fikcí pro potřeby rozvíjejícího se národního hnutí přes různě motivované pseudonymní veřejné vystupování po traktování cizího jakožto součásti českých národních tradic. Za jakých podmínek se mystifikace, kterou v běžném životě považujeme nejčastěji za podvod či klam, stává hrou nebo možností poznání nového a kdy etické pojímání mystifikace přechází do oblasti estetické či gnozeologické?
Hrdina, M., Piorecká, K. (eds.), edice Mimo – humanitní vědy, Academia, Praha 2014. Vydání 1.

21_3.jpg

RITUÁLNÍ JESKYNĚ STARÝCH MAYŮ
Co pro Maye znamenají jeskyně a co v sobě ukrývají za tajemství? Co se v nich dělo a jakou roli hrály v mayském náboženství a mytologii? Na to se snaží odpovědět první souborná práce, která shrnuje nedávné výsledky archeologického výzkumu jeskyní mayské oblasti, a to i na základě osobních zkušeností autora. V češtině jde o první knihu o mayských jeskyních vůbec. Skrytý temný vodní podzemní svět měl a dodnes má pro Maye velký náboženský význam; považovali jej za vstup do podsvětí. ­Proto jeskynní prostory Mayové často považovali za posvátné a sloužily jako dějiště mnoha tajemných rituálů, ve nichž byli účastníci v kontaktu s bohy, předky a ostatními nadpřirozenými bytostmi.
Chládek, S., edice Umění, Academia, Praha 2014. Vydání 1.

21_4.jpg

DESTRUKCE ČESKÉ STÁTNÍ SPRÁVY
Jedním z hlavních předpokladů úspěšné moderní demokracie a právního státu je profesionalita a nezávislost státní správy, nezávislé, výkonné úřednictvo. Zpolitizování státní správy, korupce, neprůhlednost v zacházení se státními zakázkami ­patří dlouhodobě k zásadním problémům naší polistopadové současnosti. Bývalý předseda Českého statistického úřadu a v předlistopadové době ředitel informatického úseku kanadské statistiky Edvard Outrata je dlouhodobým kritikem tehdy neutěšeného stavu. V rozhovoru, který s ním vedl publicista Vlastimil Růžička, se věnují především otázkám státní správy a hledání cest k její profesionalizaci, ale dostanou se i na další otázky fungování demokratické společnosti, přičemž Edvard Outrata může kromě zkušeností s kanadskou i českou státní správou uplatnit i pohled zevnitř české politiky, protože byl v letech 2000 až 2006 senátorem. Úvodní část sleduje jeho životní osudy, práci v průkopnickém Výzkumném ústavu matematických strojů, emigraci po roce 1968, zkušenosti s exulantským prostředím. Knihu doplňují vybrané texty E. Outraty o státní správě. Jak konečně dospět k profesionální a výkonné státní správě, jejíž laskavou karikaturu nabízí britský seriál Jistě, pane ministře?
Outrata Edvard, Růžička Vlastimil, Vyšehrad 2014. Vydání 1.

21_2.jpg

POHYBLIVÉ OBZORY
Jevy, kterým ještě zcela nerozumíme

„Ve světě kolem nás není nic rozumem nepochopitelného, mytického či nelogického. Problém je v něčem jiném. Když si již téměř myslíme, že něčemu rozumíme, všechno se obrací vzhůru nohama,“ podotýká v úvodu knihy Milan Bauman, který proslul jako autor výpravných vědecko-populárních knih, dlouholetý rozhlasový redaktor a popularizátor vědy a techniky. Pohyblivé obzory otevírají ve čtrnácti kapitolách vzrušující otázky, které si klade současná věda. Tématy jsou mj. Higgsův boson, neutrino, antihmota, gravitační vlny, vícerozměrný vesmír… Málokdo dokáže tyto pojmy vysvětlit, a přece patří k tématům, jimiž se v současnosti zabývá velká část světové vědecké obce. Autor o nich umí psát jednoduše a podnětně.
Bauman Milan, Radioservis 2014. Vydání 1.