ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > květen  > Obálka

Cena hlavního města Prahy

Představitelé hlavního města se rozhodli udělit stříbrnou medaili jako zvláštní projev úcty a ocenění vědeckého přínosu a šíření mezinárodního věhlasu české metropole ve světě. Ocenění převzali 17. dubna 2014 v Brožíkově sále Staroměstské radnice fyzioložka a biochemička prof. Helena Illnerová a zakladatel české dětské onkologie prof. Josef Koutecký. Jejich badatelské i osobní směřování představil úvodem ceremoniálu čestný předseda Akademie věd ČR prof. Rudolf Zahradník.

03_1.JPG
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Helena Illnerová přebírá medaili od primátora Tomáše Hudečka.


„Život obou vědců je s Prahou úzce spjat; oba se zde narodili a prožili většinu profesních i soukromých životů. Vystudovali Univerzitu Karlovu v Praze a vedli významné pražské instituce – prof. Illnerová stála v letech 2001–2005 v čele Akademie věd ČR, prof. Koutecký byl v letech 1983–2004 přednostou Kliniky dětské onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol,“ uvedl při předávání stříbrných medailí primátor Tomáš Hudeček. Slavnostní setkání doprovodilo hudební vystoupení smyčcového kvarteta sestávajícího z členů Kociánova a Nosticova kvarteta.

03_1.JPG
Zleva: Josef Koutecký, primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček, Helena Illnerová s manželem Michalem a Milena Zahradníková

Prof. Illnerová se svým týmem jako první na světě zjistila, že tvorba melatoninu v šišince mozkové je řízena biologickými hodinami v mozku, které lze ovlivňovat nasvěcováním. V letech 2005–2012 byla členkou Vědecké rady AV ČR, předsedkyní Komise pro etiku vědecké práce v AV ČR, předsedkyní Poroty soutěže L’Oréal pro ženy ve ­vědě a předsedkyní České komise pro UNESCO. V letech 2008–2010 stála v čele Učené společnosti. Byla rovněž členkou Evropského poradního výboru pro výzkum, Evropské akademie věd a umění a v letech 2000–2004 zasedala ve Velké porotě pro Descartovu cenu EU za výzkum. V roce 2005 obdržela státní vyznamenání – Medaili Za zásluhy II. stupně a v roce 2011 Čestné uznání Mensy ČR.

03_1.JPG
Josef Koutecký přijímmá gratulaci od primátora Tomáše Hudečka.

Prof. Koutecký, autor stovek vědeckých publikací a desítek učebnic a monografií, zastával po sametové revoluci čtyři funkční období post děkana 2. lékařské fakulty UK, v mezidobí byl prorektorem Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2010 obdržel hlavní Národní cenu projektu Česká hlava za celoživotní dílo a výzkum v oboru dětské onkologie. Dále je nositelem Medaile II. stupně od prezidenta republiky (1996), Medaile Josefa Hlávky, Medaile J. E. Purkyně, Zlaté medaile 2. LF UK, Zlaté medaile UK, ale také nejvyššího ocenění Akademie věd ČR – De scientia et humanitate optime meritis. Je čest­ným občanem Prahy 7 a obce Soběhrdy.

03_1.JPG
Josef Koutecký je mj. zakládajícím členem Učené společnosti ČR, které v letech 1998–2002 předsedal.

lsd