ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > květen  > Obálka

Medaile Bernarda Bolzana

Profesor Vladimír Souček z Matematického ústavu UK, který patří mezi světově respektované badatele v několika oblastech geometrie a jejích aplikací v matematické fyzice, převzal 16. dubna 2014 čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách. Na udělení prestižního ocenění jej navrhl Matematický ústav AV ČR.

02_1.JPG
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva: předseda AV ČR Jiří Drahoš, nositel Bolzanovy medaile Vladimír Souček a jeho kolegové Martin Markl, Ivan Netuka a Mirko Rokyta


Prof. Souček publikoval tři monografie a 95 původních vědeckých článků; databáze MathSciNet uvádí 627 citací jeho prací. Jako jeden z nemnoha českých matematiků publikoval v možná nejprestižnějším matematickém časopise Annals of Mathematics. Ve svých prvních pracích se věnoval nelineární funkcionální analýze a teorii funkcí více komplexních proměnných. Zájem o aplikace v teoretické fyzice jej přivedl k hyperkomplexní analýze. Spolupráce s kolegy na univerzitě v Ghentu vedla v roce 1992 k monografii o vlastnostech řešení Dirakovy rovnice, jež je dodnes jednou z nejcitovanějších monografií v oboru (Google Scholar uvádí 608 citací). Další práce prof. Součka proto přirozeně směřovaly ke studiu invariantních diferenciálních rovnic. V této oblasti publikoval v Annals of Mathematics již zmíněný článek, v němž společně s A. Čapem a J. Slovákem popsal obecnou konstrukci BGG posloupností invariantních diferenciálních operátorů; práce je nejcitovanějším článkem prof. Součka (153 citací v Google Scholar).
Ohlas jeho práce dosvědčují pozvání na význačná světová matematická pracoviště; jako hostující profesor působil na univerzitách v Bologni, Ghentu, Paříži, Adelaide, Sydney, Aucklandu, Canbeře, Minneapolis a v Aarhusu, dále v Ústavu Maxe Plancka v Bonnu a v Lipsku, v Ústavu E. Schrödingera ve Vídni a ve Výzkumném ústavu matematických věd v Berkeley.

02_2.jpg
Profesor Vladimír Souček

V letech 1993–1999 byl ředitelem Matematického ústavu UK, v letech 1999–2005 proděkanem pro matematiku na MFF UK a také členem Národního komitétu pro matematiku. Byl hlavním řešitelem Výzkumného záměru Metody moderní matematiky a její aplikace a rovněž spoluřešitelem centra excelence – Ústavu Eduarda Čecha pro algebru, geometrii a matematickou fyziku; v letech 2002–2012 byl postupně spoluřešitelem tří grantů Grantové agentury ČR.
Významnou zásluhou prof. Součka je propagace matematické fyziky a snaha otevřít českou matematiku hlavnímu proudu, s čímž souvisí i jeho podíl na založení a každoroční organizaci zimní školy Geometry and Physics, která se tradičně koná v šumavském Srní. Za více než 30 let škola pokryla spektrum oborů matematiky a matematické fyziky, umož­nila kontakt několika generacím se špičkami světové vědy a přispěla k rozšíření rozhledu účastníků školy nad mnoha oblastmi matematiky a jejich aplikací v teoretické fyzice.

lsd