ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > květen  > Úvodník

Krystalografický rok

Na počátku minulého století přinesly rentgenové paprsky zlom ve zkoumání hmoty. Umožnily totiž nahlédnout do vnitřní struktury pevných látek, přičemž se ukázaly specifické vlastnosti rozptylu paprsků v krystalech, jež badatele dovedly až k objevu jejich atomové struktury. Byly tak položeny základy moderní krystalografie. A protože na letošek připadá sté výročí zásadních objevů v oblasti difrakce rentgenového záření, vyhlásilo jej UNESCO Mezinárodním rokem krystalografie. Tato disciplína se stala hlavní technikou studia struktury látek na atomární úrovni a souvislostí s vlastnostmi materiálů – v současnosti nevyjímaje materiálů biologických, proteinů či DNA, a není tedy divu, že na ni mají vazbu tři desítky udělených Nobelových cen. Krystalografická společnost spolu s Matematicko-fyzikální fakultou UK připo­mněly Mezinárodní rok krystalografie celodenním seminářem v budově Akademie věd na Národní třídě. Naše země má v tomto oboru dlouhou tradici a mezi nejdůležitější a nejznámější osobnosti československé krystalografie patří žena – prof. Adéla Kochanovská (1907–1985) – jejíž osobnosti byla věnována jedna z přednášek (více viz http://abicko.avcr.cz).
Zde se nabízí souvislost k připomínce letošního 80. výročí od úmrtí vynikající vědkyně Marie Curie-Skłodowské, první ženy, která získala doktorát z fyziky na Sorbonně, a dosud jediné nositelky dvou Nobelových cen (za fyziku 1903 a chemii 1911). První z nich obdržela s manželem Pierrem za objev radioaktivity. K Pierru Curie, spoluobjeviteli piezoelektrického jevu a autorovi významné teoretické práce o růstu krystalů a série studií o symetrii krystalů, se váže letos v květnu 155. výročí narození. S Marií se poznali přes­ně před 110 lety (1894) 04_1.jpga nejenže vytvořili skvělý badatelský tandem, ale v jejich šlépějích pokračovala i dcera Irène Joliot-Curie, která též získala se svým manželem Nobelovu cenu, a to za objev uměle vyvolané radioaktivity. Snad už jen připomenu, že je tomu 100 let, kdy byl díky Marii Curie-Skłodowské založen nezávislý Ústav pro radium ve Francii (1914).

MARINA HUŽVÁROVÁ

Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Do soupisu, který bude použit pro hodnocení v roce 2014, přibyly časopisy Acta Pruhoniciana, Anthropologia Integra, European Journal for Biomedical Informatics, International and Comparative Law Review, Klinická psychologie a osobnost, Marginalia Historica, Spektrum a Securitas Imperii.

Ilustrace: Zdeněk Herman