ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

České firmy pro Evropu

Evropský parlament se zabývá nejrůznějšími tématy od dodržování lidských práv ve světě až po nejnovější technologie. Pro obsáhnutí a pochopení tak široké škály odvětví mu pomáhají mnohé poradní orgány, které mohou významně ovlivňovat podobu evropské legislativy. Nemálo z nich také skýtá podnětné uplatnění pro české firmy.

14_1.jpg
Foto: Archiv STOA
Zleva: předseda STOA António Fernando Correia de Campos, 2. místopředseda Malcolm Harbour, místopředseda Evropského parlamentu odpovědný za STOA Oldřich Vlasák a 1. místopředseda STOA Paul Rübig


V případě vědy a výzkumu slouží jako podpora politických rozhodnutí analyticko-výzkumný orgán STOA (Science and Technology Options Assessment), za jehož činnost odpovídá místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák. Tematicky se STOA soustředí především na efektivní a ekologicky šetrnou dopravu, energetickou udržitelnost, medicínu nebo na bezpečnost internetu a elektronizaci státní správy. Primárně se zaměřuje na dlouhodobý vývoj v těchto oblastech a poskytování vědecky objektivních informací pro posuzování důsledků možného zavádění nových technologií. Z tohoto důvodu vede STOA dialog a pořádá odborné semináře s význačnými evropskými i světovými univerzitami a výzkumnými centry. Jednou z nejvýraz­nějších akcí poslední doby se stala konference s držiteli Nobelovy ceny za fyziku a „otci“ tzv. „Higgsova bosonu“ Peterem Higgsem a Françoisem Englertem.
Pro bližší posouzení technologických možností STOA provádí za pomoci smluvních partnerů odborné studie, kterých se stále více účastní i čeští vědci. Vědecká centra včetně těch českých projevují větší zájem i kvůli tlaku na informování subjektů z nových členských států a zjednodušení pravidel veřejných soutěží pro smluvní partnery. Oproti minulé výzvě tak aktuálně stoupl počet vybraných českých smluvních partnerů z jednoho na jedenáct. Podle nově publikovaných výsledků jsou v osmi z devíti vypsaných tematických oblastí zastoupeny české firmy, mj. rovněž Technologické centrum AV ČR; přestože se firmy zapojují většinou v rámci mezinárodních vědeckých seskupení, jde o vynikající výsledek.
Jelikož věřím, že nepůjde o ojedinělý úspěch, chtěl bych české vědce upozornit na další výzvu, která bude vyhlášena v roce 2017 a publikována v úředním věstníku Evropské unie, Financial Times a European Voice.

OLDŘICH VLASÁK,
místopředseda Evropského parlamentu