ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > červen  > Knihy

Nové knihy

21_1.jpg

ROVNOKŘÍDLÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Insecta: Orthoptera

Rovnokřídlý hmyz náleží k jedné z nejlépe prostudovaných skupin hmyzu Evropy a jeho studiu se věnuje celá řada odborníků i nadšených amatérů. Mezi rovnokřídlé přísluší vzhledově nápadný, středně velký až velký hmyz s předním párem křídel přeměněným v krytky, které kryjí druhý pár vějířovitě složených blanitých křídel, např. kobylky, sarančata nebo cvrčci. Mezi charakteristické vlastnosti většiny druhů patří schopnost vydávat pronikavé zvuky, nejčastěji vzájemným třením krytek nebo zadních stehen o krytky.
Kočárek, P., Holuša, J., Vlk, R., Marhoul, P., edice Atlasy a Průvodce, Academia, Praha 2013.
Vydání 1.

21_2.jpg

ZTRACEN V DĚJINÁCH
Spisovatel Jan M. Kolár

Kniha je věnována osobnosti dnes již takřka zapomenutého publicisty, esejisty a prozaika Jana M. Kolára (1923–1979), který byl jako politický novinář a kulturní publicista aktivní od roku 1946. Jako zastánce svobody a demokracie vstoupil Kolár nepřehlédnutelným způsobem do publicistických debat o charakteru a směřování poválečného Československa, jeho hlas zazníval i v československé exilové diaspoře po únoru 1948.
Košnarová, V., Literární řada, Academia, Praha 2013.
Vydání 1.