ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > červen  > Úvodník

Úvodník

Vážení čtenáři,

červnové číslo Akademického bulletinu jsem chtěla uvést veskrze pozitivně – vláda totiž uvolnila na vědu a výzkum 1,5 miliardy korun navíc. Rozpočet na tuto oblast tedy vzroste z letošních 26,1 miliardy na 27,6 miliardy korun v příštím roce a zvýší se také v letech 2015 a 2016; jedna miliarda má být rozdělena excelentním výzkumným týmům.
Podle předsedkyně RVVI Miroslavy Kopicové se rovněž mění metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací i hodnocení ukončených programů tak, aby se odstranily některé kritizované nedostatky. Systém už by také neměl motivovat k nadměrné produkci snazších výsledků jen pro bodový zisk.
Hodnocení výzkumu však nepředstavuje palčivou otázku pouze u nás, ale řeší se všude po světě: skupina chytrých lidí kolem významných vědeckých časopisů otevřeně vystoupila proti současným metodám hodnocení výzkumu a předložila 18bodový návrh změn k veřejné diskusi. K signatářům tzv. Sanfranciské deklarace patří i Akademie věd České republiky.
Radost z rozhodnutí vlády více podpořit vědce a badatele bohužel kalí dubnové nařízení vlády, jež svazuje Akademii ruce při odměňování vlastních vynikajících vědců. Výrazně totiž omezuje výši odměn, a tak vlastně Akademie přichází o důležitý motivační stimul.
V kontextu těchto zpráv si dovolím použít výňatek z aktuálního článku Jana Boháčka o zcela výjimečné osobnosti české i světové vědy, prof. Otto Wichterlovi. Svou pravdu i svou vědu si dokázal tvrdě ubránit. Navzdory závisti i nenávisti byl tak dobrý, že nemohl být svými nepřáteli vymazán. I přes nejrůznější zákazy dal světu pro miliony lidí oční čočky, ženám přinesl punčochy, nechal po sobě neuvěřitelných 152 patentů. Kdo na obstrukcích prodělal, bylo totalitní Československo. A stojí za to připomenout, že některé věci platí bez ohledu na čas: „Wichterlovy potíže při prosazování záměrů v praxi ukazovaly, jak nástup řízeného hospodářství provázený byrokratizací, meziresortní roztříštěností, nekompetentností a partikulárními zájmy podvazoval rozvoj aplikovaného výzkumu.“

MARINA HUŽVÁROVÁ