ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > červen  > Obálka

Nový cyklus společných seminářů

03_1.jpg
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Cyklus společných seminářů Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost, má posílit postavení české vědy a přispět k naplnění Memoranda o vzájemné podpoře a spolupráci mezi Akademií věd ČR a Poslaneckou sněmovnou ČR. První setkání na téma Nerostné suroviny v ČR – co udělat pro jejich využití zahájili 30. května 2013 předseda hospodářského výboru PSP Milan Urban a místopředseda AV ČR Jan Šafanda. Cyklus seminářů nebude časově ohraničený, protože jej utvoří aktuální témata v návaznosti na společenský a ekonomický vývoj i proměny vědeckého poznání. Mezi přednášejícími se vystřídají vědečtí pracovníci z akademických ústavů a odborníci z vysokých škol i dalších výzkumných pracovišť. Diskuse odborníků o nerostných surovinách v ČR a jejich budoucím využití se z perspektivy Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dotýká nejen Udržitelnosti energetiky a materiálových zdrojů, ale i dalších dvou oblastí – Konkurenceschopné ekonomiky založené na znalostech a Prostředí pro kvalitní život.

03_1.jpg
O přínosech a rizicích břidlicového plynu v ČR pohovořil Leo Eisner z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.

03_1.jpg
Zleva: místopředsedové AV ČR Pavel Baran a Jan Šafanda s ředitelem KAV Leošem Horníčkem

Podle Milana Urbana je téma důležité především kvůli rostoucímu významu nerostných surovin a jejich zdrojů v Evropě i ve světě: „Poznatky ze setkání lze využít pro posílení povědomí o přírodních podmínkách nerostných zdrojů i pro legislativní úpravu této oblasti.“ Česká republika disponuje nemalým nerostným bohatstvím; avšak abychom jej smysluplně využívali, je třeba doplňovat znalosti o přírodních podmínkách, podporovat související výzkumy a formulovat dlouhodobé strategie. Právě těmito otázkami se v prvním příspěvku zabýval ředitel České geologické služby Zdeněk ­Venera. Odborný pohled na přínosy a rizika těžby břidlicového plynu představil Leo Eisner z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. Jak přizpůsobit legislativu o nerostných surovinách novým výzvám závěrem analyzovali Josef Luks a David Póč z Těžební unie.

03_1.jpg
V kuloárech Poslanecké sněmovny byla zahájena výstava Užitečná věda – 20 let AV ČR.

srd