ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > červen  > Popularizace

Den Země v Botanickém ústavu

Botanický ústav AV ČR se letos poprvé připojil k akademickým oslavám celosvětového svátku naší planety a uspořádal 22. dubna Den otevřených dveří v laboratořích, genofondových sbírkách a Průhonickém parku. Dubnový termín byl unikátní, protože zájemci mohli navštívit laboratoře, které běžně nejsou v rámci Týdne vědy a techniky přístupné – na podzim se v nich totiž pilně zpracovávají vzorky nasbírané v sezóně.

17_7.jpg
Všechna fota: Kamila Machková a Viktorie Brožová, Archiv BÚ AV ČR

17_6.jpg

Každá laboratoř nabídla několik prohlídek s odborným výkladem, odborný průvodce seznámil návštěvníky s druhy rostlin v genofondových sbírkách a skupinky ze základních a středních škol i veřejnost měly možnost zúčastnit se komentovaných prohlídek Průhonického parku.
I když jsme Den otevřených dveří připravili zejména pro středoškoláky, akce přilákala návštěvníky všech generací; pro mladší účastníky ze základní školy jsme mimo plánovaný program uspořádali prohlídku Průhonického parku „šitou na míru“. O chod laboratoří se zajímala především veřejnost, jež chtěla nahlédnout vědcům „pod pokličku“ a seznámit se s tématy, na nichž pracují. Botanický ústav tentokrát zpřístupnil trojici laboratoří (isozymovou, analytickou a optickou) na pracovišti Chotobuz, genofondovou sbírku v botanické zahradě BÚ a Průhonický park.

17_1.jpg

V isozymové laboratoři se příchozí seznámili s elektroforetickým stanovením enzymů, které se využívají při studiu genetické variability rostlin, identifikaci rostlinných klonů, detekci hybridů, při studiu reprodukčních způsobů rostlin či genetické diverzity ohrožených druhů. Studenti si vyzkoušeli extrakci z listů rostlin pro analýzu, seznámili se s přístroji, jež se v isozymové analýze používají, a otestovali, jak se vyhodnocují vybrané enzymové komplexy. Na konkrétních příkladech jsme poté přiblížili, jak se představené metodiky využívají v praxi.
Analytická laboratoř pro změnu nabídla ukázky rozborů půdních vzorků a sušiny rostlinného materiálu i stanovování vybraných chemických prvků. Návštěvníci se dále seznámili s atomovou absorpční spektroskopií, stanovováním pH, průtokovou fotometrickou analýzou a dalšími metodami i jejich využitím v praktickém výzkumu.

17_3.jpg
Analytická laboratoř nabídla ukázky rozborů půdních vzorků i sušiny rostlinného materiálu a stanovování vybraných chemických prvků.

17_4.jpg

V optické laboratoři si pozornost získal elektronový mikroskop a snímky z něj pořízené. Hosté viděli, jak se připravují preparáty například pokovením vzorku, jak přístroj funguje a jaké struktury badatelům umožňuje vizualizovat. Se zájmem pozorovali pod fluorescenčním mikroskopem chromozómy rostlin a v optickém mikroskopu rostlinné struktury či mykorrhizní houby v kořenech orchidejí. Nejvíce dotazů zodpověděl náš odborný pracovník nejmladší účastnici – zvídavé desetileté žákyni, jež přišla s celou rodinou.
Počasí přálo, sluníčko svítilo, a tak návštěvníci genofondových sbírek botanické zahrady prošli všechny rostlinné kolekce a nic jim nevadilo, že letošní dlouhá zima neumožnila spatřit některé jarní druhy v plném květu, neboť se jaro o tři týdny zpozdilo. I tak viděli pozoruhodné rostlinné druhy včetně masožravé bublinatky jižní a jiných vodních rostlin. Odborný průvodce navíc zaujal mj. zasvěceným vyprávěním o příbuznosti botanických kosatců či starých odrůd růží.

17_1.jpg

17_5.jpg

Průhonický park je krajinářským skvostem, který má co nabídnout v každém ročním období. Mimo významu krajinářského je cenný také dendrologicky, neboť sbírka domácích a cizokrajných dřevin čítá na 1600 druhů. Prohlídky s odborníky daly příležitost obdivovat nejen probouzející se jarní krásy, například rozkvetlé alpinum, ale i rozmanitost přírody. Především studenti tak rozjímali např. nad rozdílným habitem geneticky shodných stromů. Botanický ústav se k oslavám Dne Země připojil poprvé – rádi bychom však z akce udělali tradici a vždy na jaře studentům i veřejnosti pracoviště zpřístupnili a ukázali něco poutavého z naší práce.

LENKA ZÁVESKÁ DRÁBKOVÁ,
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.