Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > únor  > Úvodník

Úvodník

Vážení čtenáři,

únorové číslo Akademického bulletinu otevíráme příjemnou zprávou o mimořádném křtu v pražské Literární kavárně Nakladatelství Academia. Bývalá předsedkyně AV ČR Helena Illnerová a virolog Vladimír Vonka z Ústavu hematologie a krevní transfuze uvedli za přítomnosti dlouholetého člena Výboru pro udílení nejvýznamnějších vědeckých cen a někdejšího tajemníka Královské švédské akademie věd prof. Erlinga Norrbyho do čtenářského světa vzácný přírůstek – jeho tématem je Nobelova cena, meta nejvyšší. Prapůvodně jen za přírodní vědy, teprve postupně se její udělování rozšířilo i na další obory. Kniha Nobelovy ceny a přírodní vědy vyšla poprvé před dvěma lety ve Švédsku.

03_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Profesor Erling Norrby v pražské Literární kavárně Nakladatelství Academia

Autor, prof. Erling Norrby, je člověk nejpovolanější; právě z jeho úst zaznívají jména laureátů cen. Sám je významnou osobností světové virologie – koncem letošního ledna převzal za svůj odborný přínos čestný doktorát lékařských věd Univerzity Karlovy v Praze. Ideální příležitost i pro to, aby světlo světa spatřil český překlad jeho pojednání o Nobelových cenách a přírodních vědách (Nakladatelství Academia). Prostřednictvím knihy předává prof. Norrby svoje hluboké znalosti nobelovské problematiky, podává přehled nositelů Nobelových cen zejména za chemii, fyziologii a medicínu. Dlužno podotknout, že archivní materiály týkající se mimořádně náročných posuzovacích procesů a mechanismů při výběru laureátů jsou kryty padesátiletým embargem, a tak je lze postupně uvolňovat až po uplynutí této lhůty; v případě knihy jde tedy o období do roku 1959. Publikace se nevěnuje pouze jednotlivým osobnostem, ale popisuje také prostředí, které k vědecké tvořivosti neodmyslitelně patří. Nikde se této tajemné činnosti – hlavnímu hybateli zdokonalování lidského údělu – nedostává tolik pozornosti jako při nominacích jedinců, kteří jsou Nobelovy ceny hodni.
Krátce před prvním vydáním knihy koncem roku 2010 byl prof. Norrby hostem Učené společnosti ČR s přednáškou Nobelovy ceny a nukleové kyseliny. Drama o pěti dějstvích. Akademickému bulletinu tehdy v Karolinu zdůraznil, jak unikátním zdrojem informací jsou nobelovské archivy tím, že ukazují, co přesně udílení cen provázelo. Některé Nobelovy ceny ohodnotily objevy, které převrátily dogma. „Mladí kolegové by tedy neměli věřit všemu, co čtou v učebnicích!“ řekl nám tenkrát a jistě to platí i nadále. Nyní máme skvělou příležitost toto mimořádné téma uchopit do ruky a zanořit se do historie, která je stále živá.

MARINA HUŽVÁROVÁ