Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > únor  > Ocenění

Mendelova medaile Heleně Illnerové

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš předal 9. ledna 2013 čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách prof. Heleně Illnerové.

14_2.jpg
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

14_2.jpg

Hlavním zaměřením prof. Heleny Illnerové, která působí již ­více než 50 let ve Fyziologickém ústavu AV ČR, je časový program savců včetně člověka, tj. řízení a molekulární mechanismy denních rytmů a rytmů sezónních a jejich synchronizace s vnějším dnem. V oboru chronobiologie je světově uznávanou autoritou – její zásluhou se česká chronobiologická škola stala ve světové vědě zavedeným pojmem. Její výsledky studia světelné synchronizace cirka­diánních rytmů jako první potvrzovaly vícesložkový model biologických hodin navržený prof. Colinnem S. Pittendrighem. Prof. H. Illnerová se spolupracovníky dále jako první na světě ukázala, že centrální hodiny uložené v suprachiasmatických jádrech hypotalamu jsou modulovány fotoperiodou, a zjistila, že jsou tyto hodiny synchronizovány nejen světlem, ale téměř okamžitě nesvětelným podnětem, např. podáním melatoninu. Ve své práci také usilovala o aplikaci získaných výsledků do humánní medicíny – například při studiu funkce lidských biologických hodin. Po roce 1989 se prof. H. Illnerová jako řečník či předsedající zúčastnila mnoha významných mezinárodních konferencí; například Gordon Research Conference on Chronobiology, Gordon Research Conference on Pineal Cell Biology, konference National Institute of Health, European Congress on Endocrinology atd.). Byla členkou výboru Evropské epifyzární společnosti, Melatonin Clubu, Společnosti pro výzkum biologických rytmů se sídlem v USA, ediční rady Journal of Pineal Research či poradního výboru Journal of Biological Rhythms.
Po sametové revoluci byla činná zejména v organizaci vědy v českých zemích. V době 1993–2001 byla členkou Akademické rady a místopředsedkyní AV ČR a v následujících čtyřech letech působila jako předsedkyně AV ČR. Zavedla program podpory mladých naděj­ných vědců, který obsahoval Prémie Otto Wichterleho a Fellowship J. E. Purkyně. V letech 2001–2007 byla členkou EURAB (European Research Advisory Board), v letech 2001–2004 Grand Jury for Descartes Prize. Od roku 2005 je členkou Vědecké rady AV ČR, předsedkyní Komise pro etiku vědecké práce v AV ČR a předsedkyní ­Poroty soutěže L’Oréal pro mladé ženy ve vědě. Současně předsedá i České komisi pro UNESCO. V letech 2008–2010 stála v čele Učené společnosti ČR.
Prof. H. Illnerová intenzivně spolupracuje s vysokými školami (zejména s Univerzitou Karlovou v Praze), v pedagogické činnosti je aktivní i jako členka mnoha vědeckých rad českých univerzit. Za přínos pro vědu a její řízení získala mnoho domácích i zahraničních ocenění.

14_1.jpg
Nositelka čestné oborové medaile Gregora Johanna Mendela prof. Helena Illnerová

„Profesorka Illnerová je nejen světově uznávanou vědkyní, ale také úžasnou popularizátorkou vědy a skvělým člověkem s krásným vztahem zejména k mladým lidem, z nichž u mnohých vyvolala hluboký zájem o vědeckou práci. Málokdo si zaslouží čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela více než právě profesorka Illnerová,“ uvedla v doporučení Vědecké radě AV ČR o návrhu této medaile bývalá ředitelka Mikrobiologického ústavu AV ČR prof. Blanka Říhová.
Laudatio prof. Jiřího Čtyrokého naleznete na http://abicko.avcr.cz.

red