ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > únor  > Ocenění

Babuškova cena 2012

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků udělily již po devatenácté ceny a uznání za nejlepší práce z oboru počítačové mechaniky a výpočtové matematiky. Cena je určena studentům a mladým vědeckým pracovníkům, v roce 1994 ji založil významný český matematik prof. Ivo Babuška, který od roku 1968 působí v USA, aktuálně v Institute for Computational Engineering and Sciences na Texaské univerzitě v Austinu.
Cenu profesora Babušky za rok 2012 získal dr. Josef Rak z Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze za doktorskou disertační práci Numerical solution of a Fredholm integral equation of the second kind related to induction heating. Druhé místo komise přisoudila
dr. Radku Fučíkovi za disertaci Advanced numerical methods for modelling two-phase flow in heterogeneous porous media obhájenou na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Třetí místo obsadil dr. Martin Čermák z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě s doktorskou disertací Škálovatelné algoritmy pro řešení úloh elasto-plasticity.
Čestná uznání udělila komise v kategorii diplomových prací. První místo získal Mgr. Matyáš Novák z Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, druhý se umístil Mgr. Jan Papež (MFF UK), třetí místo obsadili společně Ing. Jiří Blažek z Fakulty strojní ČVUT v Praze a Bc. Eliška Janouchová z Fakulty stavební ČVUT.

KAREL SEGETH,
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.