Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > únor  > Věda a výzkum

Investovat do inovací

Pod záštitou hlavního vědeckého poradce premiéra ČR prof. Rudolfa Haňky se v pražském Lichtenštejnském paláci uskutečnila 22. ledna 2013 konference EIT Awareness Day, na níž se představil Evropský inovační a technologický institut (European Institute of Innovation and Technology – EIT) a jeho znalostní a inovativní společenství (Knowledge and Innovation Communities – KICs). Od instituce, jež vznikla v roce 2008, si Evropská unie slibuje především zvýšení hospodářského růstu a konkurenceschopnosti. Setkání, jehož se zúčastnili představitelé Akademie věd ČR, vysokých škol, státní správy i průmyslu, uspořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Úřadem vlády v návaznosti na semináře k programu Horizont 2020 a EIT, které se konaly v listopadu a prosinci loňského roku.

09_1.jpg
Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin
Společenství zaměřené na informační a komunikační technologie představila Laure Le Bars.


Ambiciózní iniciativa EU, jež doplňuje její stávající politiku na podporu inovací a podnikání synergií vzdělání, výzkumu a inovací, má být neobvyklým katalyzátorem evropského pokroku v udržitelném hospodářském růstu. „Chtěli jsme vytvořit specifické ekosystémy (střediska společného umístění), v nichž budou spolupracovat vzdělávací instituce, výzkumná centra a soukromé subjekty. Stále totiž přetrvávají – a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni – problémy v komunikaci mezi těmito aktéry inovačního společenství,“ vyzdvihl během prezentace předseda řídící rady EIT Alexander von Gabain, který dále uvedl, že jmenovaný model (tzv. znalostní trojúhelník) umožní mj. hledat účinnější a systematická řešení příštích společenských výzev.
Výchozí znalostní a inovační společenství (existují od roku 2010), jež mají starému kontinentu zprostředkovat vyšší konkurenceschopnost, se zaměřila na následující tři oblasti: udržitelná energetika (KIC InnoEnergy; na konferenci je představil Diego Pavía), zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí (Climate-KIC; Manuel Irún Molina) a informační a komunikační technologie (EIT ICT Labs; Laure Le Bars). V roce 2012 sdružovaly tyto „inovační továrny“ celkem 360 partnerů – univerzit, zástupců průmyslu, výzkumných organizací a regionálních agentur. Mezi státy, jež se do nich v počátku zapojily i na úrovni firem a univerzit, patřily například Německo, Švédsko či Nizozemsko; zdrženlivější přístup ukázaly naopak Francie či Polsko.
Například poslední ze jmenovaných společenství Climate-KIC sdružuje centra v Paříži, Londýně, Curychu, Berlíně a Renstadu. Jeho nejdůležitějšími členy jsou malé a střední podniky, kterým pomáhá získat zkušenosti v tomto rozvíjejícím se odvětví ve spolupráci s významnými společnostmi a badatelskými centry. Průmys­lová sféra naopak umožní přenášet nové poznatky o změně klimatu do praxe; mezi akademické partnery patří například Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Imperial College London či Technische Universität Berlin.
Aktivity v inovačním prostředí pozitivně hodnotí akademická obec právě kvůli spolupráci s průmys­lovou sférou. Podle Rudolfa Haňky, který v letech 1972–2004 působil na Cambridžské univerzitě, obstojí Evropa v globálních výzvách pouze za předpokladu, že bude disponovat špičkovým výzkumem a technologiemi. Vědci zároveň musí ukázat, že jejich výzkumy mají význam pro každodenní život: „Komunikovat je nutné nejen s těmi, kteří výzkum financují a vytvářejí vědní politiku, ale také s občany, z jejichž daní věda žije. Nejlépe tak, že ukážeme, jak se výsledky naší práce uplatňují v nejrůznějších produktech, službách či vyšší zaměstnanosti. Evropský inovační a technologický institut dosáhl za pět let existence pozoruhodných výsledků. Česká republika překvapivě stála až doposud poněkud stranou. V předešlém roce však vláda schválila Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje inovací 2015–2030, jež reflektují tematické zaměření jednotlivých KICs. Mimoto již existuje například v regionu Jižní Morava vynikající spolupráce s Rakouskem, Maďarskem a Slovenskem (program CENTROPE). Měli bychom se tedy rozhodnout, jestli se plně do aktivit Evropského technologického institutu zapojíme,“ uvedl Rudolf Haňka.

LUDĚK SVOBODA