ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > únor  > Věda a výzkum

Předseda Akademie věd v Římě

Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš se na konci listopadu 2012 zúčastnil několika odborných a společenských akcí, které se uskutečnily v Římě a na nichž se organizačně i odborně podíleli pracovníci Akademie věd ČR. Jednou z mimořádných událostí se stal podpis dohody o spolupráci mezi AV ČR a Arcibiskupstvím pražským při výzkumu náboženských a církevních dějin.

08_1.jpg
Foto: Tomáš Černušák, Archiv autora
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a předseda AV ČR Jiří Drahoš při podpisu dohody o spolupráci při výzkumu církevních a náboženských dějin

Jiří Drahoš navštívil Český historický ústav v Římě (ČHÚ), který navazuje na tradici předválečného Československého ústavu, jenž po zrušení v době druhé světové války nebyl kvůli politickým změnám po roce 1948 již obnoven. Jeho novodobá existence se začala psát 1. ledna 1994, přičemž se stal provozní součástí Historického ústavu AV ČR. ČHÚ je důležitým vědeckým pracovištěm – umožňuje intenzivní výzkum různorodého spektra témat, jenž využívá především pramenné bohatství italských a vatikánských archivů. K posílení bádání v tomto směru přispělo i setkání předsedy AV ČR s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou, který se účastnil kardinálské konzistoře a oficiálně převzal titulární baziliku sv. Marcelina a Petra nedaleko ­Lateránu.
Během setkání v prostorách ČHÚ byla 23. listopadu 2012 podepsána dohoda o spolupráci při výzkumu církevních a náboženských dějin mezi oběma významnými institucemi. Místopředseda AV ČR pro třetí vědní oblast a ředitel ČHÚ prof. Jaroslav Pánek při této příležitosti vysvětlil složité dějinné peripetie této vědecké instituce i aktuální stav a řešené projekty. Dále zmínil perspektivy, které jsou mj. dány mezinárodní spoluprací s dalšími římskými badatelskými centry a rozšiřováním výzkumných možností v souvis­losti s postupným zpřístupňováním rozsáhlého pramenného materiálu ve vatikánských a římských archivech, jež přispívá např. k novému zkoumání našich moderních dějin v evropském kontextu.
Jiří Drahoš se 26. listopadu 2012 sešel i s tajemníkem Papežské akademie věd Mons. Marcelem Sanchezem, s nímž hovořil o případné spolupráci obou institucí. Ve stejný den se na prestižní Papežské univerzitě Svatého Kříže v Římě (Pontificia Università della Santa Croce – PUSC) konala vernisáž Diktatura versus naděje, která na pozadí poválečného vývoje československého státu představila osudy římskokatolické církve jako hlavního ideového protivníka vládnoucí politické moci v Československu v letech 1948–1989. Expozice ukázala nejen rozsah proticírkevní perzekuce a způsoby mocenských nástrojů užívaných k likvidaci duchovního i náboženského života, nýbrž i způsoby, jak se jí katolické společenství snažilo čelit. Během vernisáže zmínil Jiří Drahoš v projevu možnosti spolupráce akademické i dalších společenských sfér včetně duchovní. Jako příklad smysluplné kooperace uvedl účast AV ČR na přípravě nastávajícího výročí 1150 let příchodu cyrilometodějské misie na Velkou Moravu, které bude významným církevním svátkem a také důležitou společenskou a mezinárodní událostí.
Na uspořádání výstavy se podílely Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci, Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv Kanceláře prezidenta republiky. Podpořila ji Česká biskupská konference; mezi partnery projektu byly např. Historický ústav AV ČR a Národní archiv. Čestnou záštitu udělili státní sekretář Svatého stolce („druhý muž“ Vatikánu) Tarcisio kardinál Bertone, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová, Dominik Duka a Jiří Drahoš. Vernisáže se zúčastnily i další osobnosti – mj. kardinál Giovanni Coppa, velvyslankyně Polska u Svatého stolce Hanna Suchocká či politický ředitel Ministerstva zahraničních věcí ČR Pavel Fischer; přítomen byl i rektor PUSC prof. Mons. Luis Romea.
Římská setkání ukázala, jak lze rozvíjet vědecké studium v mnoha odborných sférách na pramenné bázi římských archivů a dalších institucí. Významným akcelerátorem plodné spolupráce může být i dohoda o spolupráci mezi AV ČR a pražským arcibiskupstvím.

JAROSLAV ŠEBEK,
Historický ústav AV ČR, v. v. i.